Podziel się tym w mediach społecznościowych

25 października z inicjatywy Katedry Polityk Publicznych i Fundacji PRO UNIVERSITATIS odbyło się seminarium naukowe w ramach projektu pt. „Models of local governance – ideas, concepts, experiences and goals for the future”. Spotkanie było poświęcone dyskusji nad interdyscyplinarnym zagadnieniem współrządzenia w społecznościach lokalnych. Uczestnicy, reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski, przygotowują w ramach projektu również anglojęzyczną monografię. 

Celem projektu są badania nad wieloaspektowym fenomenem governance, rozumianym m.in. jako współrządzenie, rządzenie (ew. zarządzanie) wielopasmowe (wielopoziomowe). Skuteczne włączanie rosnącej liczby interesariuszy (stakeholders) spraw publicznych w procesy wypracowywania i podejmowania decyzji stanowi jedno z istotniejszych zadań dla współczesnych demokracji. Jest to zarazem niezbędny warunek nowoczesnego i efektywnego zarządzania – zalecanego przez instytucje międzynarodowe i stopniowo utrwalanego w normach kulturowych, wzorcach proceduralnych oraz działaniach praktycznych – konkretnych i lokalnie usadowionych. Dlatego governance jest szczególnie istotne w zarządzaniu sprawami lokalnymi – na szczeblu samorządowym, gdzie wydawałoby się, że rządzący są najbliżej rządzonych, więc szanse na wykreowanie dobrych i trwałych relacji pomiędzy nimi są stosunkowo duże. Podążając za wskazówkami Komisji Europejskiej zespół badawczy chce poddać wspólnej weryfikacji zakres obowiązywania, na krajowym poziomie lokalnym, pięciu zasad dobrego rządzenia, tj. otwartości, partycypacji, odpowiedzialności, efektywności i spójności, które stanowić mają kluczowe składniki modelowania polityki publicznej zgodnie z ideą governance.

W projekcie bierze udział kilkanaście osób, reprezentujących, poza Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie także:

Uniwersytet Warszawski, Krakowską Akademię im. A. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński

Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Wyższą Szkołę Humanitas oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Poniżej znajdują się zdjęcia z seminarium.

 

dr Joanna Podgórska-Rykała