Podziel się tym w mediach społecznościowych

W dn. 6 marca 2020 r. w siedzibie Uniwersytetu odbyło się III Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii UP z partnerami zewnętrznymi: „Wiedza* Umiejętności* Kompetencje”.

Gości powitały: dr Ewa Radomska, Pełnomocnik Dyrektora IPAiE ds. nawiązywania i rozwoju współpracy z interesariuszami oraz dr Renata Śliwa, która wraz z dr hab. Dorotą Murzyn koordynuje projekt „Ekonomia społeczna – praktyczna, potrzebna i atrakcyjna”.

 

Głównym celem wydarzenia było zaprezentowanie ofert stażu dla studentów studiów dualnych realizowanych w ramach projektu: „Ekonomia społeczna – praktyczna, potrzebna i atrakcyjna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. ​ 

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych: Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, Biura Inicjatyw Społecznych, Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”, Przedsiębiorstwa społecznego Społeczna 21, Spółdzielni Socjalnej APACZE, Spółdzielni Socjalna Klika, Fundacji dla Edukacji Ekologicznej, Przedsiębiorstwa społecznego Food&Life, sp. z o.o., Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego/ MISTIA, Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU, Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacji EdukacyjnejNausika oraz  przedstawiciele biznesu: IKEA Retail Sp. z o.o., State Street Bank International GmbH sp. z o. o., oddział w Polsce, ASTOR, PMR Ltd. Sp. z o.o., Findair sp z o.o.

Przedstawiciele w/w podmiotów w swoich prezentacjach uwzględnili zakres swoich działań, w tym w obszarze działań statutowych (organizacje pozarządowe) oraz działań strategicznych i operacyjnych dot. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu/ CSR (biznes), a także oferty staży.

Część networkingowa wydarzenia była doskonałą okazją do prowadzenia rozmów w mniejszych grupach, do podjęcia dalszych ustaleń związanych ze stażami. W wielu przypadkach studenci zostali zaproszeni na dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne do organizacji. Studenci rozpoczną staże w kwietniu 2020 r.

Tegoroczne Forum było III edycją realizowanych od 2018 r. wydarzeń z udziałem interesariuszy zewnętrznych Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.

W kwietniu 2018 r. odbyło się I Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii z partnerami zewnętrznymi: „Organizacje pozarządowe. Misja – zadania – projekty – współpraca”, które zapoczątkowało współpracę Instytutu z organizacjami pozarządowymi – ważnymi podmiotami ekonomii społecznej, w różnych obszarach, m.in. wspólne projekty, staże/ wolontariat, wsparcie przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń, fundacji w ulepszaniu programów studiów, w prowadzeniu warsztatów itd.

Podczas II Forum (marzec 2019 r.), którego tematem była Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w praktyce przedsiębiorstw gościliśmy przedstawicieli przedsiębiorstw: Shell Business Operations, Danone, Capgemini Polska, Kraków Airport, Motorola Solutions Systems, Astor. Podzielili się doświadczeniami w realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility), przyczyn ich zaangażowania w inicjatywy prospołeczne i prośrodowiskowe oraz efektami podejmowanych działań.

Organizatorzy III edycji Forum: dr Ewa Radomska, dr hab. Dorota Murzyn, dr Renata Śliwa – Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP.