Podziel się tym w mediach społecznościowych

Wykładowcy Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej  w Krakowie: dr Wojciech Maciejewski, dr Marta Czyżewska, dr Ewa Radomska, dr Dorota Murzyn, dr Paulina Szyja, realizują od 1.09.2018 projekt UP „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel” dofinansowany w ramach POWER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest rozwój oferty Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji Uczelni poprzez zaangażowanie kadry dydaktycznej w realizację zajęć dodatkowych dla 100 uczniów i uczennic rozwijających kompetencje w zakresie innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i umiejętności pracy w zespole do końca VIII 2020 r.

Na zdjęciach warsztaty z dn. 9.11.2018 r. prowadzone w ramach projektu przez dr Ewę Radomską z uczniami i uczennicami ze Szkół Podstawowych w Lusinie i Rozdzielu. Prezentacje zróżnicowanych projektów kampanii społecznych były wynikiem prac grupowych połączonych z gorącymi dyskusjami, wyjątkowym zaangażowaniem uczestników, kreatywnymi pomysłami. „Możemy zmieniać świat na lepszy” – to stwierdzenie jednego z uczniów warto zapamiętać.