Podziel się tym w mediach społecznościowych

W ramach tegorocznego naboru wniosków do programu Erasmus + Partnerstwa współpracy w sektorze Szkolnictwa wyższego, Uniwersytet Pedagogiczny otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Socially Driven Green labs”, który został przygotowany wspólnie z pięcioma  instytucjami partnerskimi z Czech, Grecji, Belgii oraz Polski. W skład partnerstwa wchodzą: Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Czechy), Uniwersytet Macedoński oraz Stowarzyszenie Stimmuli for Social Change (Grecja), The Square Dot team (Belgia) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (Polska).

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 361 221 EUR a jego realizatorami z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego będzie zespół pracowników naukowych Instytutu Prawa i Ekonomii w składzie: dr Elżbieta Szczygieł – koordynator, dr Katarzyna Kowalska, dr Paulina Szyja oraz dr Renata Śliwa.

Projekt zakłada realizację międzynarodowych badań naukowych w zakresie zielonych umiejętności w obszarze ekonomii społecznej. W ich ramach podjęta zostanie próba zdefiniowania obecnych i przyszłych niedoborów zielonych umiejętności wśród pracowników i członków podmiotów ekonomii społecznej, co ma duże znaczenie dla realizacji transformacji ekologicznej sprzyjającej włączeniu społecznemu. Podmioty ekonomii społecznej zapewniają pracę ponad 13,6 mln osób w Europie i są często pionierami w zakresie lokalnych przedsięwzięć ekologicznych poprzez promowanie zrównoważonych systemów współpracy między przedsiębiorstwami i obywatelami, których ostatecznym celem jest przeciwdziałanie zmianie klimatu. Planowanie badania posłużą do opracowania kompleksowego wsparcia w zakresie podnoszenia zielonych umiejętności wśród nauczycieli akademickich i studentów kierunków związanych z ekonomią społeczną m.in. w postaci symulatorów biznesowych oraz szkoły letniej.

 

****

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.