Podziel się tym w mediach społecznościowych

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne.
Uczestnictwo czynne jest płatne i wynosi 100 złotych.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesyłanie
abstraktów (do 600 słów) do dnia 9 grudnia 2018 r. do godz. 23:59 na
adres mailowy okndzieciirodzina@gmail.com wraz z wysłaniem danych do
zgłoszenia. Do 19 grudnia 2018 r. organizatorzy poinformują, które
abstrakty zostały zakwalifikowane do wygłoszenia.
Po zakończeniu Konferencji planowana jest Publikacja Pokonferencyjna w
postaci recenzowanej monografii.

W celu zgłoszania biernego udziału w Konferencji prosimy o wysłanie
maila na okndzieciirodzina@gmail.com do dnia 8 stycznia 2019 roku do
godz. 23.59 w treści wpisując swoje imię, nazwisko, instytucję wraz
ze stanowiskiem lub informację dot. bycia studentem/ doktorantem.

Dodatkowych informacji Koła udzielają pod adresem mailowym
kolokonst@gmail.com lub knpc.ug@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2026128797426016/