Podziel się tym w mediach społecznościowych

Myślę, że hasło „zmiany klimatyczne” stało się tak często głoszonym sloganem, że istnieje poważne zagrożenie, że nie będzie ono nas motywować do żadnego działania. A o tym, że działanie powinny być podjęte niech świadczy choćby tylko poniższy wykres.

Wykres 1. Liczba globów ziemskich (zasobów) potrzebnych do zaspokojenia potrzeb na bieżącym poziomie

Źródło: opracowanie własne na podstawie York University Ecological Footprint Initiative & Global Footprint Network. National Footprint and Biocapacity Accounts, 2021 edition. Produced for the Footprint Data Foundation and distributed by Global Footprint Network (online: https://data.footprintnetwork.org).

Konsumujemy coraz więcej, a tym samym – przy niezmienionych technologiach produkcji – wykorzystujemy coraz więcej zasobów. Za niedługo zabraknąć może nie tylko tych rzadkich, ale i tych, bez których nasze życie stanie się coraz trudniejsze. Stąd potrzeba podjęcia rzeczowej debaty co możemy zrobić oraz – w kolejnym etapie – wprowadzenia słusznych postulatów w czyn.

W połowie br. Instytut Prawa i Ekonomii podpisał porozumienie z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, w ramach którego zainteresowani Studenci i Pracownicy UP mogą włączyć się w cykl debat akademickich poświęconych tematyce zmian klimatycznych. Projekt pn. „#KlimatNaZmiany – Climate of change: the human face of climate change, którego jednym z Partnerów jest Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie łączy wysiłki 16 organizacji z 13 krajów Unii Europejskiej oraz Senegalu, Etiopii, Kambodży i Gwatemali. Celem projektu jest:

 • zwiększenie świadomości społecznej na temat skutków zmian klimatu, zwłaszcza migracji klimatycznych,
 • promowanie aktywnego zaangażowania obywatelek i obywateli w zwalczanie przyczyn zmian klimatycznych.

W Polsce został przyjęty dodatkowo cel odnoszący się do odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji oraz wpływu stylu życia na zmiany klimatyczne.

W ramach projektu stworzonych zostanie kilka drużyn studenckich złożonych z:

 • lidera,
 • dwóch głównych mówców,
 • 3 krytycznych słuchaczy.

Rolą lidera będzie wygłoszenie przemówienia inaugurującego debatę, w którym zaprezentowany zostanie zespół oraz przygotowana teza wystąpienia. Zadaniem głównych  mówców będzie dobieranie argumentów i obrona przyjętej tezy – tu liczyć się będzie przede wszystkim wiedza, spostrzegawczość i umiejętność łączenia różnych faktów. Krytyczni słuchacze będą natomiast notować argumenty przeciwnej drużyny, tak by mówcy mogli się do nich odnieść.

A o czym będzie dyskusja? Myślę, że tematy zaciekawią spore grono naszych Czytelników! Proszę tylko spojrzeć:

 • Kraje wysoko rozwinięte i ich budżet na „klimat” (nadzwyczajną sytuację klimatyczną),
 • Rolnictwo ekstensywne i intensywne,
 • Współpraca międzynarodowa i prawa człowieka,
 • Międzynarodowe inwestycje w rolnictwie,
 • Jest już za późno, by powstrzymać zmiany klimatu?
 • Tania turystyka. Okazja ekonomiczna czy ryzyko środowiskowe?
 • Woda jako dobro wspólne: zarządzanie publiczne czy prywatne?
 • Podniesienie ceny wody w celu zmniejszenia zużycia i ilości odpadów,
 • Odpowiedzialna konsumpcja,
 • Globalny problem śmieci.

Harmonogram prac przedstawia się następująco:

 • Luty-maj 2021 – etap uczelniany debat i wyłonienie jednej zwycięskiej drużyny, która przejdzie do finału ogólnopolskiego
 • czerwiec 2021 – ogólnopolski finał (miejmy nadzieję, zorganizowany w Krakowie 😊)
 • listopad 2021 – ogólnoeuropejski finał, w którym uczestniczyć będzie drużyna zwycięzców finału krajowego.

Co można na tym zyskać oprócz poszerzenia horyzontów, super zabawy i okazji do pożytecznego działania?

Zwycięzcy finałów europejskich otrzymają możliwość uczestnictwa w wizytach w krajach globalnego Południa do wiosny 2022 (oczywiście, pod warunkiem, że globalne warunki zdrowotne pozwolą na podróż). Zwycięzcy staną się też bohaterami internetowego serial produkowanego w ramach projektu #KlimatNaZmiany😊

Zatem jeśli jesteś wrażliwy na zmiany klimatu, a do tego masz naukowe zacięcie, nie boisz się publicznie przemawiać oraz myślisz o tym, by pojawić się kiedyś przed kamerą – nie czekaj! Ta propozycja jest dokładnie dla Ciebie!

Osoby zainteresowane udziałem w debatach prosimy o kontakt do 20 grudnia br. z zespołem projektowym: elzbieta.szczygiel@up.krakow.pl [mam tę przyjemność koordynować cyklem debat, ale niczego nie zrobiłabym bez zaangażowania, pomocy i wsparcia ze strony Zespołu projektowego w składzie: prof. UP dr hab. Dorota Murzyn, dr Marta Czyżewska, dr Paulina Szyja oraz dr Małgorzata Kmak, a także inspiratorki i dobrego ducha projektu – dr Ewy Radomskiej] 😊

 

Projekt „Klimat na zmiany” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu finansowanego ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-1030 oraz ze środków Fundacji Drzewo i Jutro. Za treści na stronie odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Poglądy na niej wyrażone niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.