Podziel się tym w mediach społecznościowych

W dniu 6 listopada 2018 r. studenci Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii UP, pod opieką dra Damiana Gila, uczestniczyli w rozprawach kasacyjnych w Sądzie Najwyższym w Warszawie. Skład orzekający pod przewodnictwem SSN Wiesława Kozielewicza (długoletniego sędziego Sądu Najwyższego, zastępcy przewodniczącego PKW) procedował w bardzo skomplikowanych i wielowątkowych sprawach. Studenci mieli okazję styczności z wymiarem sprawiedliwości na najwyższym poziomie i zrozumieli, że nie każde zarzuty wskazane w kasacji (nawet najbardziej rażące naruszenie prawa) skutkują uchyleniem prawomocnego orzeczenia. Po rozprawach odbyło się spotkanie z SSN Wiesławem Kozielewiczem, który podzielił się interesującymi przemyśleniami z okresu dwudziestoletniej pracy w SN, odpowiadał na pytania studentów i opiekuna grupy. Spotkanie zorganizowali: studenci zrzeszeni w instytutowych kołach naukowych i dr Damian Gil (opiekun Koła Naukowego Debat, pracownik IPAiE UP). Uczestnicy wyjazdu naukowego dziękują Dyrekcji Instytutu za sfinansowanie kosztów transportu.