Podziel się tym w mediach społecznościowych

 

Chcesz poznać prawo od strony praktycznej?

Interesuje Cię nauka przygotowywania opinii prawnych pod nadzorem wykwalifikowanych adwokatów i radców prawnych?

Studencka Poradnia Prawna jest miejscem dla Ciebie!

 

Do udziału w działaniach Poradni zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów kierunków „Prawo” i „Administracja”. W roku akademickim 2019/2020 w ramach Poradni, poza standardowymi aktywnościami, przewidujemy przeprowadzenie dla członków Poradni praktycznych warsztatów z materii takiej jak: (i) sporządzanie opinii prawnych, (ii) przygotowywanie umów, (iii) przygotowywanie pism procesowych. Jednocześnie informujemy, że Twoja aktywność w ramach Poradni może być zaliczona (zależnie od Twojego wyboru) w formie kursu fakultatywnego lub praktyk.

Osoby zainteresowane udziałem w działaniach Poradni w roku akademickim 2019/2020 prosimy o wysłanie do dnia 6 października 2019 r. (do końca dnia) na adres poradnia@up.krakow.pl wiadomości mailowej obejmującej: (i) imię i nazwisko, (ii) kierunek i rok studiów. Rekrutacja jest otwarta zarówno dla dotychczasowych uczestników Poradni, jak i dla osób, które dotychczas nie działały w ramach Poradni.

Zapraszamy!