Podziel się tym w mediach społecznościowych

W ramach projektu „Socially Driven Green Labs” (2021-1-PL01-KA220-HED-000032077) ukazała się monografia pt. „Green skills in the field of Social Economy” autorstwa dr Katarzyny Kowalskiej, dr Elżbiety Szczygieł, dr Pauliny Szyji oraz dr Renaty Śliwy.

Monografia przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z zieloną transformacją oraz wyniki badań przeprowadzonych w czterech krajach partnerskich projektu: Belgii, Czechach, Grecji oraz w Polsce. Publikacja stanowi efekt działań realizowanych w pierwszej fazie projektu i jest podstawą do opracowania programu nauczania dedykowanego studentom i nauczycielom kierunków związanych z ekonomią społeczną. Stanowi także źródło informacji o zielonych umiejętnościach niezbędnych do pracy w podmiotach ekonomii społecznej w związku z procesem zielonej transformacji. Przedstawione w niej zostało zaangażowanie podmiotów ekonomii społecznej w różnego rodzaju przedsięwzięcia proekologiczne i poprawę jakości życia lokalnej społeczności.

Głównym punktem odniesienia publikacji są tzw. zielone umiejętności w podmiotach ekonomii społecznej (SEE). W pracy przestawione są one jako główny element zielonej transformacji gospodarki. Zielone umiejętności wymagają odpowiedniego procesu edukacji. Analiza zielonych umiejętności w podmiotach ekonomii społecznej, wśród nauczycieli i studentów, została przedstawiona w ramach prezentacji wyników badań (badań ankietowych i wywiadów pogłębionych). Wyniki te stały się podstawą do opracowania modelu teoretycznego programu SDG labs, ukierunkowanego na skuteczny proces edukacji na rzecz zdobywania zielonych umiejętności przez badane grupy podmiotów.

Monografia opublikowana została w otwartym dostępie:
Katarzyna Kowalska, Elżbieta Szczygieł, Paulina Szyja, Renata Śliwa, Green skills in the field of Social Economy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2022, ISBN 978-83-8084-892-4, DOI: 10.24917/9788380848924

Publikacja do pobrania pod linkiem

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.