Podziel się tym w mediach społecznościowych

 

Biuro Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza studentów do udziału w 8. edycji konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”.

Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a jego celem jest promowanie studentów naszej Uczelni, których wyróżniają niezwykłe pasje i osiągnięcia, a także aktywna i znacząca działalność społeczna, organizacyjna i promocyjna na rzecz Uczelni oraz osiągnięcia indywidualne w zakresie działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie.

Wyróżnienie ma na celu motywowanie, propagowanie i promowanie kreatywnych i innowacyjnych osób, które podczas studiów podjęły trud rozwijania swoich talentów oraz zdobywania nowych umiejętności.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20. dnia każdego miesiąca. Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Promocji (ul. Podchorążych 2, pokój 28) lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres promocja@up.krakow.pl.

Co miesiąc – od listopada 2020 roku do czerwca 2021 roku – z nadsyłanych zgłoszeń kandydatów komisja wybierze laureata, któremu nada tytuł „Student Miesiąca”. Spośród wszystkich studentów z tytułem „Student Miesiąca” zostanie wyłoniony „Student Roku”.

Zdobywcy tytułu „Student Miesiąca” otrzymają nagrodę 500 złotych. „Student Roku” otrzyma nagrodę 1500 złotych brutto.

Wręczenie nagrody dla „Studenta Roku” nastąpi podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022.

https://www.up.krakow.pl/student/student-miesiaca-i-student-roku