Podziel się tym w mediach społecznościowych

Forum Myśli Instytucjonalej (FMI), World Interdisciplinary Network for Institutional Research (WINIR) oraz Instytut Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (IPAE) 
zapraszają na konferencję INSTITUTIONS AND SURVIVAL. SOCIAL ORDER FOR 21ST CENTURY. 

Kraków, 20-21 lutego 2020 roku

Konferencja pt. INSTITUTIONS AND SURVIVAL. SOCIAL ORDER FOR 21ST CENTURY stanowi platformę wymiany myśli o ekonomicznych, prawnych i filozoficznych wyzwaniach i zagrożeniach dotyczących rozwiązań instytucjonalnych nakierowanych na wzrost standardów życia.

Dwa główne obszary, wokół których prowadzone będą dyskusje panelowe:

  Społeczno-gospodarcze przyczyny odwrotu od demokracji

  Hybrydy instytucjonalnych uwarunkowań rządzenia – sieci i inne

Wykłady specjalne zostaną wygłoszone przez:

  Laszlo Csaba, Central European University, Corvinus University of Budapest

  Geoffrey Hodgson, Loughborough University London, the Secretary of the World

Interdisciplinary Network for Institutional Research (WINIR)

  Claus Thomasberger, University of Applied Sciences in Berlin, International Karl Polanyi

Society

Uczestnicy moderowanych paneli:

  Wojciech Czakon, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  Marcin Gorazda, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu

Jagiellońskiego

  Janusz Grygieńć, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Dominika Milczarek-Andrzejewska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii

Nauk, Warszawa

  Andrzej Szahaj, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Każda nadesłana propozycja artykułu będzie podlegała kwalifikacji publikacyjnej według procedury recenzji, innych standardów publikacyjnych poszczególnych czasopism/wydawnictw oraz dodatkowej opłacie za publikacje w niektórych przypadkach. Wybrane artykuły będą publikowane w:

Czasopismo “Optimum. Economic Studies”;

Czasopismo “Annales. Ethics in Economic Life” (bez opłat);

Czasopismo „Public Governance” (bez opłat);

Journal of Institutional Economics

Termin konferencji: 20-21 lutego 2020 roku
Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Audytorium Danka
Jezyki konferencji: angielski, polski

  

⇓Pobierz plakat wydarzenia

 
⇓Program wydarzenia