Podziel się tym w mediach społecznościowych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Zmiany w Sądzie Najwyższym i ich wpływ na ostateczny wynik postępowań sądowych”

Termin i miejsce: 27 maja 2019 r. (poniedziałek) – Sala Papieska – Gmach Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, ul. Mariacka 9 (w pobliżu Katedry Sandomierskiej)

Konferencja ma na celu zaprezentowanie poglądów przedstawicieli doktryny i praktyków na temat zmian ustrojowych i proceduralnych w Sądzie Najwyższym. Zadaniem referentów jest odpowiedź na pytanie – W jakim stopniu zmiany normatywne i sytuacja polityczna wpływają na bieg postępowań przed Sądem Najwyższym i ich skutki dla stron postępowania. Organizatorzy dopuszczają również tematy związane z nowymi zadaniami Sądu Najwyższego, problematyką powoływania Sędziów i przenoszenia Ich w stan spoczynku, pozycją Pierwszego Prezesa i Prezesów SN. Konferencja będzie ciekawym forum wymiany poglądów na ten temat.

Zgłoszenia do biernego uczestnictwa są możliwe do dnia 21.05.2019 do dra Damiana Gila na adres mailowy:  damiang84@wp.pl

 

Pobierz program konferencji<<

Czytaj więcej o konferencji<<