Podziel się tym w mediach społecznościowych

IV Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z partnerami zewnętrznymi i Absolutorium (2.07.2021)

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Forum Współpracy i Integracji IPiE UP im. KEN w Krakowie z partnerami zewnętrznymi połączonym z Absolutorium – uroczystym zakończeniem studiów magisterskich na kierunku Ekonomia Społeczna.

Celem tegorocznej edycji Forum jest podsumowanie projektu „Ekonomia społeczna – praktyczna, potrzebna i atrakcyjna” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.01.00-00-DU44/18-01 wraz z odbywających się w jego ramach staży w 2020 i 2021 r. z udziałem studentów, opiekunów studentów na stażach z organizacji partnerskich, nauczycieli akademickich realizujących zajęcia na kierunku Ekonomia Społeczna w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

✅ PROGRAM

14.00 – 14.30: POWITANIE, sala 350

dr hab., prof. UP Kazimiera Juszka, Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab., prof. UP Dorota Murzyn, Instytut Prawa i Ekonomii, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr Renata Śliwa, Kierownik Projektu, Instytut Prawa i Ekonomii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

14.30 – 18:00: PODSUMOWANIE STAŻY, sala 350

PRZEDSTAWICIELE FIRM I PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ STUDENCI – UCZESTNICY PROJEKTU „EKONOMIA SPOŁECZNA – PRAKTYCZNA, POTRZEBNA I ATRAKCYJNA”

Moderator: dr Ewa Radomska, Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Prawa i Ekonomii ds. współpracy i nawiązywania kontaktów z interesariuszami, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (ROPS) – Maria Kucińska
  • Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) – Olga Gałek
  • Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS) – Katarzyna Wychowaniec
  • Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU – Elżbieta Zadęcka – Cieślik
  • Firma PMR Market Experts Ltd. Sp. z o.o. – Mungo Keulemans

16:00 – 16.30: PRZERWA NA LUNCH

18:00 – 20:00: ABSOLUTORIUM, Aula

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU EKONOMIA SPOŁECZNA

dr Wojciech Maciejewski, Z-ca Dyrektora Instytutu Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab., prof. UP Dorota Murzyn, Koordynator Projektu, Opiekun Roku, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studenci kierunku Ekonomia Społeczna, studia II stopnia (dualne)

 

✅ POBIERZ PROGRAM