Podziel się tym w mediach społecznościowych

Miło nam poinformować, iż ukazała się książka „Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna. W kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych” pod red. naukową Ewy Radomskiej, Janiny Pach i Pawła Nowaka (Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021).

W książce artykuły opublikowali m.in. prof. Janina Pach, prof. Dorota Murzyn, dr Ewa Radomska, dr Marta Czyżewska, dr Paulina Szyja, dr Katarzyna Kowalska, dr Renata Śliwa, dr Wojciech Maciejewski, dr Ireneusz Drabik, a także studenci kierunku Ekonomia Społeczna: Dominika Cieślar, Dawid Karcz, Paulina Pendziwiatr (we współautorstwie z pracownikami naukowymi Instytutu).

***

Współczesne zmiany społeczno-ekonomiczne i związane z nimi wyzwania XXI w., również w sferze społecznej (m.in. starzenie się społeczeństw, bezrobocie, nierówności dochodowe i majątkowe, ubóstwo i wykluczenie społeczne, dyskryminacja, migracje) wymagają poszukiwania nowych, racjonalnych ekonomicznie i społecznie oraz innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych. Rozwiązań, których nie gwarantuje rynek ani działanie państwa. Istotne jest w tym procesie wzmacnianie kapitału ludzkiego i społecznego, solidarności, partycypacji, odpowiedzialności i spójności społecznej – wartości będących fundamentem ekonomii społecznej.

W intensywnie rozwijającej się ekonomii społecznej ważnym pojęciem jest przedsiębiorczość społeczna – typ działań gospodarczych, których specyfika polega na odmiennym od tradycyjnego określaniu celu podejmowanych działań. Celem tym jest przede wszystkim tworzenie określonej wartości, korzyści społecznej z troską o wspólne dobro. Realizacja celów społecznych w oparciu o zasady rynkowe i rachunek ekonomiczny charakterystyczna jest głównie dla przedsiębiorstw społecznych. Rosnąca aktywność i znaczenie tych podmiotów w gospodarce, wpływ przyjmowanych przez nie modeli funkcjonowania i kreowanych przez nie innowacji prospołecznych i prośrodowiskowych na społeczności lokalne oraz uwarunkowania ich działania stają się obszarem coraz większego zainteresowania pracowników naukowych oraz praktyków w Polsce i w innych krajach.

Książka porusza szereg ważnych i aktualnych zagadnień odnoszących się do następujących tematów:

– ekonomia i przedsiębiorczość społeczna wobec współczesnych wyzwań

– stymulanty i destymulanty rozwoju przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów ekonomii społecznej

– innowacje i rozwiązania innowacyjne w sferze organizacyjnej, społecznej oraz środowiskowej

– zewnętrzne uwarunkowania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.

Problematyka książki zainteresuje pracowników naukowych, studentów nauk społecznych, w tym kierunków ekonomicznych, a także wszystkich chcących pogłębić swoją wiedzę na temat ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.

Link do opisu książki:

https://cedewu.pl/Ekonomia-i-przedsiebiorczosc-spoleczna-W-kierunku-poszukiwania-efektywnych-innowacyjnych-sposobow-rozwiazywania-problemow-spol-p2975