Podziel się tym w mediach społecznościowych

Debata „Ekonomia społeczna i solidarna: na ile „społeczna” i „solidarna?”, w której jako prelegentki uczestniczyły dr hab. prof. UP Dorota Murzyn i dr Ewa Radomska z Instytutu Prawa i Ekonomii UP to kolejne spotkanie mające na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu polityki społecznej i rozwój dyskusji o kluczowych dla Polski problemach rozwojowych w kontekście polityki społecznej oraz transferu wiedzy między światem nauki i polityką (policy makers) – „Między nauką i praktyką”.

Podczas dyskusji panelowej, prelegenci wiele uwagi poświęcili kierunkom rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, jej finansowaniu, ocenie rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy o ekonomii społecznej regulującej m.in. status przedsiębiorstwa społecznego, problemom i wyzwaniom koordynacji działań i wsparcia PES na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

W spotkaniu wzięli udział:

 • dr Elżbieta Bojanowska, Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
 • Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
 • dr hab. Zbigniew Klimiuk, prof. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
 • dr Paweł Poławski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • dr hab. Dorota Murzyn, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Kamil Bobek, Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
 • dr hab. Mirosław Grewiński, prof. Uczelni Korczaka
 • dr Ewa Radomska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Paweł Wiśniewski, Prezes Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus”
 • Mariusz Andrukiewicz, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
 • Michał Bargielski, Fundacja Fundusz Współpracy
 • Przemysław Piechocki, II Wiceprzewodniczący Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Organizator: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

Dofinansowanie cyklu debat pochodzi z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapis debaty dostępny jest pod adresem: https://debaty.ipiss.com.pl/