EKONOMIA, EKONOMIA SPOŁECZNA - PLANY I PROGRAMY

Program studiów - kierunek ekonomia, kierunek ekonomia społeczna

Kompletna dokumentacja programu studiów  obejmuje kartę programu studiów, kartę programu specjalności, plan studiów, plan specjalności oraz komplet kart kursów i kart kursów specjalnościowych.

EKONOMIA - STUDIA STACJONARNE

EKONOMIA - STUDIA NIESTACJONARNE

.

EKONOMIA SPOŁECZNA - STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

III rok studiów - w roku akademickim 2020/21 - zakończony

Dokumenty do pobrania:

III rok studiów - w roku akademickim 2021/22 - zakończony

Dokumenty do pobrania:

III rok studiów - w roku akademickim 2022/23

Dokumenty do pobrania:

EKONOMIA SPOŁECZNA - STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Instytutowa rada ds. jakości kształcenia dla kierunku ekonomia społeczna