PRAWO - PLANY I PROGRAMY

Program studiów - kierunek prawo

Kompletna dokumentacja programu studiów  obejmuje kartę programu studiów, kartę programu specjalności, plan studiów, plan specjalności oraz komplet kart kursów i kart kursów specjalnościowych.

PRAWO - STUDIA STACJONARNE

Studia jednolite magisterskie

PRAWO - STUDIA NIESTACJONARNE

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Instytutowa rada ds. jakości kształcenia dla kierunku prawo