PRAWO DLA URZĘDNIKÓW NIEPRAWNIKÓW

Studia podyplomowe - edycja 2021/2022

Już w październiku rozpoczynamy w Instytucie Prawa i Ekonomii kolejną edycję profesjonalnych studiów podyplomowych Prawo dla urzędników nieprawników!

Serdecznie zapraszamy pracowników administracji publicznej, osoby pełniące służbę w formacjach mundurowych oraz zatrudnione w sektorze prywatnym na stanowiskach administracyjnych związanych ze stosowaniem prawa, a także wszystkie inne osoby, które chcą nabyć lub poprawić swoje umiejętności prawnicze niezbędne do prawidłowego wykonywania takiej pracy lub służby.

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

 • nauczysz się sporządzać
   - pisma w postępowaniu administracyjnym takie jak zawiadomienia, wezwania, postanowienia i decyzje (z uwzględnieniem zasady upraszczania komunikacji urzędowej)
   - niektóre pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym, a to skargi i odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
   - niektóre akty prawa wewnętrznego
 • zdobędziesz umiejętność
   - interpretowania przepisów prawa
   - rozwiązywania kolizji między przepisami prawa, co obecnie z powodu „nadprodukcji” i częstych zmian prawa jest szczególnie istotne
 • dowiesz się
   - co oznaczają dane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
   - gdzie szukać informacji o prawie (zwłaszcza o przepisach prawa i orzeczeniach sądowych) i jak korzystać z niektórych internetowych prawniczych baz danych

Dlaczego warto?

 • STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

Wykładowcy to praktycy, którzy wszelkie omawiane zagadnienia będą popierać licznymi przykładami z praktyki. Staramy się ograniczać teorię do minimum.

 • SZANUJEMY TWÓJ CZAS:

Zajęcia będą odbywać się zdalnie w czasie synchronicznym na MS Teams. Będą one w większości nagrywane, dzięki czemu możliwa będzie też praca niesynchroniczna, co dla naszych słuchaczy oznacza dużą oszczędność czasu i elastyczność. Zadania wykonasz w dogodnym dla siebie czasie, więc nie martw się, że nie starczy Ci czasu na życie prywatne lub zawodowe. Dodatkowo będziesz miał możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami, którzy będą starali się rozwiązać każdy Twój problem.

 • DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB:

Staramy się być elastyczni i dostosowywać tematykę do potrzeb słuchaczy, w zależności od tego, które treści są dla nich bardziej lub mniej interesujące. Twoje zadowolenie i satysfakcja są dla nas priorytetem!

Plan studiów - I semestr

 • Podstawy prawoznawstwa i techniki legislacyjnej - 15 h
 • Elementy prawa konstytucyjnego - 10 h
 • Prawo cywilne w działalności administracji publicznej - 15 h
 • Zarys prawa spółek i prawa przedsiębiorców, wpisy do
  rejestrów przedsiębiorców - 15 h
 • Elementy prawa karnego materialnego i procesowego - 10 h
 • Prawo administracyjne materialne (cz. I) - 15 h
 • Prawo administracyjne ustrojowe - 10 h
 • Postępowanie administracyjne - 25 h

razem: 115 h

Plan studiów - II semestr

 • Prawo administracyjne materialne (cz. 2) - 10 h
 • Postępowanie sądowoadministracyjne - 15 h
 • Urzędnicze prawo pracy - 15 h
 • Kontrola administracji publicznej - 10 h
 • Dostęp do informacji publicznej - 10 h
 • Ochrona danych osobowych w administracji publicznej- 15 h
 • Prawo finansów publicznych i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - 10 h
 • Prawo międzynarodowe i unijne w działalności administracji publicznej - 10 h

razem: 95 h

Doświadczona kadra

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Instytutu Prawa i Ekonomii, specjalizujących się w danej dziedzinie - także z uwagi na doświadczenie praktyczne (wielu z nich to radcowie prawni i adwokaci), oraz ekspertów spoza Instytutu.

Wszyscy członkowie naszego zespołu są pasjonatami i potrafią w sposób zrozumiały przedstawić nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne.

KIEROWNIK STUDIÓW:

skowronska_m

dr Monika Skowrońska

Kierownik studiów.
Doktor nauk prawnych,
Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki, Prawa Karnego i Międzynarodowego

REKRUTACJA 2021/2022

Naszym studentem może zostać osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnego stopnia i kierunku).

Czas trwania i forma prowadzenia:

 • Zajęcia odbędą się w okresie październik 2021– czerwiec 2022 roku, w niektóre soboty i niedzielę – co do zasady w blokach 2 kursy x 5 godzin dydaktycznych danego dnia (godz. 8.15 - 12.00 oraz 12.30-16.15).
 • W edycji 2021/2022 zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (w bezpłatnej aplikacji MS Teams napiszemy na przykład solidną decyzję administracyjną).

Dokumenty

 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line),
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze),
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie,
 • Opłata rekrutacyjna.

Terminy

Termin składania dokumentów
do 2021-10-18
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry

Miejsce

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres:
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Zdalnie (Ms Teams)

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr

1850 zł

Terminy rat

I rata – do 31 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2022 r.

BUTTON

Kontakt

DZIAŁ DYDAKTYKI, REKRUTACJI I PRAKTYK
SEKCJA DS. REKRUTACJI
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
pokój 31a, parter;
mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;
tel. 12 662 74 80

 

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipe@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 11

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Monika Skowrońska
E-mail: monika.skowronska@up.krakow.pl