KRYMINALISTYKA - PLANY I PROGRAMY

Program studiów - kierunek kryminalistyka

Kompletna dokumentacja programu studiów  obejmuje kartę programu studiów, kartę programu specjalności, plan studiów, plan specjalności oraz komplet kart kursów i kart kursów specjalnościowych.

KRYMINALISTYKA - STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23

I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 (rekrutacja marzec 2023)

PROGRAM STUDIÓW

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23

I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 (rekrutacja październik 2023)

PROGRAM STUDIÓW

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/24

I rok studiów w roku akademickim 2023/24

PROGRAM STUDIÓW

Studia II stopnia

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23

I rok SUM w roku akademickim 2022/2023  (rekrutacja marzec 2023)

PROGRAM STUDIÓW

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23

I rok SUM w roku akademickim 2022/2023  (rekrutacja październik 2023.)

PROGRAM STUDIÓW

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/24

ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM
2023/2024 (październik)

PROGRAM STUDIÓW

KRYMINALISTYKA - STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23

I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 (rekrutacja marzec 2023)

PROGRAM STUDIÓW

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23

I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 ( rekrutacja październik 2023)

PROGRAM STUDIÓW

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/24

ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM
2023/24 (październik)

PROGRAM STUDIÓW

Studia II stopnia

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23

I rok SUM w roku akademickim 2022/2023 (rekrutacja marzec 2023)

PROGRAM STUDIÓW

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23

I rok SUM w roku akademickim 2022/2023 ( rekrutacja październik 2023)

PROGRAM STUDIÓW

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/24

ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM
2023/2024 (październik)

PROGRAM STUDIÓW

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Instytutowa rada ds. jakości kształcenia dla kierunku kryminalistyka