OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (INSPEKTOR OCHRONY DANYCH)

Studia podyplomowe - edycja 2021/2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Studiów Podyplomowych „Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych)” objętych patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli pełnisz funkcję Inspektora Ochrony Danych lub przygotowujesz się do jej pełnienia bądź pracujesz w administracji publicznej w komórkach organizacyjnych zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio ochroną danych osobowych (np. udostępnianiem informacji publicznej, zamówieniami publicznymi, archiwizacją, promocją) – to są Studia dla Ciebie.

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

 • Zdobędziesz wiedzę i kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.
 • Będziesz uczestniczyć  w zajęciach z konstytucyjnych podstaw ochrony danych osobowych, z prawnych podstaw ochrony informacji niejawnych, zasad dostępu do informacji publicznej i ochrony wizerunku w administracji publicznej.
 • Na zajęciach praktycznych nauczysz się tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych i prowadzenia audytów bezpieczeństwa informacji,
 • Zdobędziesz umiejętności niezbędne do zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji oraz szacowania i zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, są przygotowani do kontroli i postępowań prowadzonych przez Prezesa UODO.

Dlaczego warto?

 • STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

Wykładowcy to praktycy, którzy wszelkie omawiane zagadnienia będą popierać licznymi przykładami z praktyki. Staramy się ograniczać teorię do minimum.

 • SZANUJEMY TWÓJ CZAS:

Zajęcia będą odbywać się zdalnie w czasie synchronicznym na MS Teams. Będą one w większości nagrywane, dzięki czemu możliwa będzie też praca niesynchroniczna, co dla naszych słuchaczy oznacza dużą oszczędność czasu i elastyczność. Zadania wykonasz w dogodnym dla siebie czasie, więc nie martw się, że nie starczy Ci czasu na życie prywatne lub zawodowe. Dodatkowo będziesz miał możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami, którzy będą starali się rozwiązać każdy Twój problem.

 • DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB:

Staramy się być elastyczni i dostosowywać tematykę do potrzeb słuchaczy, w zależności od tego, które treści są dla nich bardziej lub mniej interesujące. Twoje zadowolenie i satysfakcja są dla nas priorytetem!

Plan studiów - I semestr

 • Konstytucyjne podstawy ochrony danych osobowych - 10 h
 • Unijna reforma ochrony danych osobowych - 30 h
 • Ochrona danych osobowych w ustawodawstwie krajowym - 30 h
 • Instytucjonalna ochrona danych osobowych- 15 h
 • Informacja publiczna - 20 h
 • Prawne podstawy ochrony informacji niejawnych - 10 h
 • Ochrona wizerunku w administracji publicznej - 15 h

razem: 130 h

Plan studiów - II semestr

 • Rodzina norm PN-ISO/IEC 27000 - 15 h
 • Praktyczne aspekty prowadzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych - 15 h
 • Praktyczne aspekty prowadzenia audytów bezpieczeństwa informacji - 25 h
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji - 15 h
 • Szacowanie i zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji - 15 h
 • Kontrole PUODO - 10 h

razem: 95 h

Doświadczona kadra

Ogromnym atutem studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych)” jest kadra dydaktyczna.

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych, w dużej mierze przez praktyków, pełniących funkcje Inspektorów Ochrony Danych, radców prawnych, audytorów wewnętrznych, a także pracownika Ministerstwa Cyfryzacji. Umożliwia to słuchaczom poznanie i praktyczne rozwiązanie problemów, z którymi mogą się zetknąć, zajmując stanowiska związane z ochroną danych osobowych.

KADRA PRAKTYKÓW

skowronska_m

dr Monika Skowrońska

Kierownik studiów.
Doktor nauk prawnych,
Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki, Prawa Karnego i Międzynarodowego
 • mgr Przemysław Pasierb

 • mgr Anna Sotwin

 • dr Dariusz Żak

 • dr Piotr Swoboda

SPRAWDŹ OPINIE NASZYCH SŁUCHACZY!

REKRUTACJA 2021/2022

 • Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).
 • Zajęcia odbędą się w okresie X 2021 – VI 2022 roku, w niektóre soboty i niedzielę – co do zasady w blokach 2 x 5 godzin dydaktycznych danego dnia (godz. 8.15 - 12.00 oraz 12.30-16.15).W edycji 2021/2022 zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (w bezpłatnej aplikacji MS Teams).

Dokumenty

 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line),
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze),
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie,
 • Opłata rekrutacyjna.

Terminy

Termin składania dokumentów
do 2021-10-18
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry

Miejsce

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Zdalnie (Ms Teams)

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr

1700 zł

Terminy rat

I rata – do 31 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2022 r.

BUTTON

Kontakt

DZIAŁ DYDAKTYKI, REKRUTACJI I PRAKTYK
SEKCJA DS. REKRUTACJI
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
pokój 31a, parter;
mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;
tel. 12 662 74 80

 

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipe@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 11

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Monika Skowrońska
E-mail: monika.skowronska@up.krakow.pl