Dobrostan psów i kotów. Praktyka. Etyka. Prawo

Studia podyplomowe

Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza na studia podyplomowe Dobrostan psów i kotów. PRAKTYKA.ETYKA.PRAWO.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z opieką i  ochroną psów i kotów oraz szkoleniem psów -  poprzez pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących zapewnienia dobrostanu wymienionych zwierząt domowych tj. wiedzy dotyczącej naturalnego, biologicznego funkcjonowanie zwierzęcia (które m.in. oznacza pewność, że pupil jest zdrowy i dobrze odżywiony), jego stanów emocjonalnych (brak negatywnych emocji takich jak ból i chroniczny strach) i zdolność do wyrażania pewnych standardowych zachowań.

 

Zapraszamy na nasz fb: https://www.facebook.com/groups/41254915722008

Zapraszamy na nasz Facebook

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Absolwent studiów uzyska wiedzę i umiejętności związane z właściwą opieką nad zwierzętami obejmującą poprawne zasady żywienia na każdym etapie życia psa i kota.

Uczestnicy studiów dowiedzą się jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz zapoznają się z podstawami  anatomii psa i kota.

W trakcie studiów uczestnicy nabędą wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną dotyczącą ogólnych zasad szkolenia oraz wychowania psów i kotów.

Zajęcia z prawnikami-praktykami pozwolą absolwentom zapoznać się z prawem kynologicznym

Wszyscy zainteresowani pracą związaną z opieką nad zwierzętami uzyskają niezbędną prawniczą i praktyczną wiedzę dotyczącą interwencji w przypadkach łamania praw zwierząt.

Absolwenci studiów poznają zasady obowiązujące w Związku Kynologicznym w Polsce dotyczące hodowli, wystaw i udziału w zawodach, a także będą mieli okazję obserwowania, jak i asystowania w zawodach oraz wystawach organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce.

Uczestnicy studiów będą brać udział w zajęciach w terenie, na treningach i szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów-praktyków

Tekla i Kluska
kot 4

Dlaczego warto?

 • STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

Wykładowcy to praktycy, którzy wszelkie omawiane zagadnienia będą popierać licznymi przykładami z pracy zawodowej i zajęciami praktycznymi w terenie. Staramy się ograniczać teorię do minimum.

 • SZANUJEMY TWÓJ CZAS:

Zajęcia będą odbywać się hybrydowo, stacjonarnie i zdalnie w czasie synchronicznym na MS Teams. Będą one w większości nagrywane, dzięki czemu możliwa będzie też praca niesynchroniczna, co dla naszych słuchaczy oznacza dużą oszczędność czasu i elastyczność. Zadania wykonasz w dogodnej dla siebie chwili, więc nie martw się, że nie starczy Ci czasu na życie prywatne lub zawodowe. Dodatkowo będziesz miał możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami, którzy będą starali się rozwiązać każdy Twój problem.

 • DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB:

Staramy się być elastyczni i dostosowywać tematykę do potrzeb słuchaczy, w zależności od tego, które treści są dla nich bardziej lub mniej interesujące. Twoje zadowolenie i satysfakcja są dla nas priorytetem!

Plan studiów - I semestr

Plan studiów - I semestr:

 • Pies – człowiek – relacja międzygatunkowa cz.1
 • Psy sportowe
 • Etogram psa i kota
 • Prawo kynologiczne i elementy prawa felinologicznego – cz.1
 • Dobrostan psa i kota
 • Elementy medycyny i farmakologii weterynaryjnej
 • Żywienie psa i kota

Razem: 115 godzin

Plan studiów - II semestr

 • Pies – człowiek – relacja międzygatunkowa cz.2
 • Komunikacja (pies i kot)
 • Prawo kynologiczne i elementy prawa felinologicznego – cz.2
 • Psy służbowe
 • Interwencje. Służby interwencyjne. Prawo administracyjne
 • Ochrona prawnokarna
 • Prawo cywilne – ochrona i obrót

Razem: 120 godzin

IMG-20211230-WA0045

Na naszych studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Poznasz zasady prawidłowego szkolenia i wychowania zwierząt na każdym etapie jego rozwoju i to zarówno w teorii jak i praktyce (zapewniamy szkolenia z terenie w wykwalifikowanym szkoleniowcem)
 • Zdobędziesz wiedzę na temat podstawowej opieki nad zwierzętami, udzielania pierwszej pomocy i podstawowej opieki weterynaryjnej
 • Poznasz organy, instytucje i inne podmioty uczestniczące w poszczególnych procedurach administracyjnych, interwencyjnych
 • Zdobędziesz wiedzę na temat cywilnoprawnej i karnoprawnej ochrony zwierząt
 • Nauczysz się samodzielnej opieki i podstawowych zasad szkolenia
 • Nauczysz się wykorzystywać wiedzę teoretyczną do realizacji zadań praktycznych w pracy zawodowej związanej z opieką nad zwierzętami
 • Poznasz wymogi pozwalające na zapewnienie dobrostanu psów i kotów (zasad prawidłowego żywienia, potrzeb, zapewnienia odpowiednich warunków bytowych, leczenia, higieny utrzymania)
 • Poznasz zasady obowiązujące na wystawach, zawodach i będziesz mógł przygotować swojego pupila do uczestniczenia w nich

KADRA PRAKTYKÓW

Joanna Szpiega-Bzdoń

adw. Joanna Szpiega-Bzdoń

Adwokat, Członkini Krakowskiej Izby Adwokackiej (2008). Współtwórczyni Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Etycznego przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, na rzecz poprawy dobrostanu i prawnego statusu zwierząt w Polsce (2017). Członkini I Lokalnej Komisji Etycznej ds. doświadczeń nad zwierzętami przy Wydziale Farmacji UJ CM. Prowadzi wykłady i organizuje szkolenia dla organizacji pozarządowych, szkół wyższych i podmiotów indywidualnych. Należy do Związku Kynologicznego w Polsce (2010). Uczestniczka zawodów, konkursów pracy psów i innych sportów kynologicznych oraz wystaw i pokazów psów rasowych. Dzięki pasji, którą łączy z zawodem, jest jednym z nielicznych specjalistów z zakresu prawa kynologicznego. Twórczyni projektów takich jak: Kynologia i prawo, Kynologia przy kawie, Akademia kynologiczna. Pomysłodawczyni i autorka pierwszego w Polsce cyklu wykładów łączących prawo i kynologię (2014). Autorka artykułów prasowych, programów i projektów społecznych. Pomysłodawczyni inicjatywy społecznej „Pies w koronie” - ogólnopolskiej grupy wsparcia w czasie zagrożenia COVID-19 (2020). Od września 2020 r. realizuje autorski green project: Adwokat dla planety. Współtwórczyni pierwszej w Polsce Szkoły Hodowców.
Grzegorz ipe

prof. Grzegorz Krawiec

Ekspert z zakresu postępowania administracyjnego. Pofesorem Uniwersytetu Pedagogicznego oraz pełni funkcję Kierownika Katedry Prawa Administracyjnego. Prowadził wykłady z zakresu prawa administracyjnego na uniwersytetach zagranicznych (Czechy, Słowacja, Litwa). Jestem autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (m.in. "Europejskie prawo administracyjne", "Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego"). Od wielu lat pracuje w administracji publicznej (m.in. orzekanie jako członek pozaetatowy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Częstochowie), a obecnie jako główny specjalista w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach.
Justyna Wnuk

mgr inż. Justyna Wnuk

Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na którym ukończyła studia inżynierskie na kierunku Zootechnika, w specjalności Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt (praca dyplomowa „Żywienie psów sportowych w okresie treningu”), studia magisterskie na kierunku Zootechnika, w specjalności Żywienie i dietetyka zwierząt (praca dyplomowa „Wpływ karmy holistycznej na kondycję i osiągnięcia psów sportowych”) oraz studia magisterskie na kierunku Biologia, w specjalności Biologia stosowana (praca dyplomowa „Wpływ żywienia na efektywność szkolenia psów”). Jej przygoda z kynologią nieodłącznie jest związana z krakowską szkołą HITT DOG – szkolenie psów. Od 2007 r. jest członkiem Związku Kynologicznego w Polsce, z którego ramienia na co dzień pełni rolę asystenta kynologicznego prób pracy, instruktora szkolenia psów użytkowych oraz wicekierownika Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów – ZKwP odział w Wieliczce. Przez wiele lat współpracowała z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami i pracowała jako behawiorysta w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie. Uczestniczyła w wielu seminariach z zagranicznymi szkoleniowcami, z których część również współorganizowała. Występowała w licznych wystawach psów rasowych, jak również zawodach sportowych oraz egzaminach. Aktualnie jest przewodnikiem dwóch owczarków belgijskich malinois – ICE vom Zabelstein oraz FIRE von der schwarzen Mamba. Żywienie i suplementowanie psów stanowi jej pasję, którą na co dzień wykorzystuje w wykonywanym zawodzie.
Jacek Lewkowicz

inż. Jacek Lewkowicz

Międzynarodowy sędzia prób pracy i obedience, licencjonowany pozorant, wychowanek legendy polskiej kynologii, Andrzeja Woźniakowskiego. Z psami pracuje od 1988 roku. Założyciel i właściciel działającej do dnia dzisiejszego szkoły dla psów Hitt Dog (2001). V-ce przewodniczący Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce, Oddział w Wieliczce. Swoje umiejętności i wiedzę pogłębiał współpracując ze szkoleniowcami z Czech, Słowacji i Niemiec. W 2004 roku uzyskał uprawnienia krajowego sędziego, a następnie, od 2006, jest sędzią międzynarodowym. Wielokrotnie oceniał pracę psów i przewodników na Mistrzostwach Polski, kwalifikacjach do Mistrzostw Świata, egzaminach i testach. Od 2013 roku współpracuje z Komendą Wojewódzką w Opolu prowadząc cykliczne szkolenia, psów służbowych. W swoim dorobku na m.in. tytuły Mistrza Polski Psów Obrończych i Mistrza Polski w Posłuszeństwie. Przez wiele lat współpracował z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz schroniskami. Nadal pomaga współpracując z wieloma fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami niosącymi pomoc zwierzętom
Agata Nodżak ipe

dr Agata Nodżak

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Była wieloletnia urzędniczka administracji samorządowej (Urząd Miasta Krakowa) Absolwentka studiów magisterskich oraz doktoranckich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykładowca prawa administracyjnego, w tym prawa postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa informacji niejawnych, europejskich instytucji ochrony danych osobowych, ochrony prywatności w prawie UE. Autor komentarzy, monografii, artykułów naukowych i opinii eksperckich, dotyczących m.in. zagadnień z zakresu prawa administracyjnego osobowego (ewidencja ludności, dokumenty tożsamości, prawna ochrona imienia i nazwiska), prawa dostępu do informacji i jego ograniczeń, ochrony danych osobowych w przypadku gromadzenia ich w publicznych rejestrach oraz w ramach procedur administracyjnych. Uczestniczka projektów naukowych i edukacyjnych Uczestniczka i współorganizatorka konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych
kierwonik studiów 2

dr Urszula Kosielińska-Grabowska Kierownik Studiów

Doktor nauk prawnych. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w ramach Europejskiego Kolegium Doktoranckiego (Europäisches Graduiertenkolleg) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendystka programu Miniatura 2. Organizatorka wielu konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych. Autorka publikacji z zakresu filozofii i teorii prawa obejmujących kwestie tworzenia i interpretacji prawa, pewności i bezpieczeństwa prawnego, realizmu prawniczego oraz transhumanizmu. Aktualnie zatrudniona na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w Instytucie Prawa i Ekonomii. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia legislacyjne, jurysprudencję i bioetykę. Prywatnie – przewodnik 2-letniej Abi (owczarka niemieckiego)
Jowita Grochowska

adw. Jowita Grochowska

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, W latach 2012-2013 Członek Komisji Szkolenia Aplikantów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a w latach 2016-2021 Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego i Zespołu d/s Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W latach 2013-2017 Członek Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy Wojewodzie Podlaskim. Odznaczona odznaką „Adwokatura Zasłużonym” w 2018 roku. Wieloletnia wykładowczyni aplikantów. Wielokrotnie występowała jako członek Komisji Egzaminacyjnych sprawdzianów i kolokwiów rocznych. Jest też członkiem Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Białymstoku orz egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Miłośniczka rasy Yorkshire Terrier
Wojciech Lietz

dr n. wet. Wojciech Lietz

Zajmuje się psami, kotami, końmi oraz fretkami. Specjalizuje się w rozrodzie zwierząt. Pracował jako nauczyciel akademicki w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt; Katedra Rozrodu Zwierząt. Autor pracy doktorskiej na temat: "Porównawcze badania cytologiczne, bakteriologiczne dla określania płodności klaczy". Prowadzi gabinet weterynaryjny w Bytomiu, w którym zajmuje się profilaktyką, badaniami diagnostycznymi, USG oraz chirurgią miękką. Prywatnie interesuje się historią Polski, jest autorem książek z cyklu „21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich 1920-1939”. Sam tez jest kawalerzystą. Wolny czas spędza ze swoim ukochanym psem rasy amerykański pitbull terier red nose o imieniu FENIX, którego zaadoptował ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie
Marcin Urbaniak

prof. Marcin Urbaniak

Kognitywista, zoopsycholog i bioetyk środowiskowy, zajmujący się ewolucją procesów i struktur poznawczych, umysłami zwierząt pozaludzkich, a także biologicznymi źródłami zachowań moralnych. Organizator cyklicznych konferencji oraz wydarzeń naukowych, poświęconych zagadnieniom dobrostanu i praw zwierząt, ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Autor specjalistycznych publikacji, dotyczących kompetencji społeczno-poznawczych, zdolności psychicznych oraz podmiotowości pozaludzkich zwierząt. Członek Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Ambasador Fair Trade / Sprawiedliwego Handlu w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Wieloletni edukator ekologiczno-etyczny na falach audycji radiowej i łamach czasopism. Jako aktywista m.in. Klubu Gaja i pozarządowych koalicji środowiskowo-prozwierzęcych, zajmuje się koordynacją działań, kampanii oraz projektów na rzecz ratowania bioróżnorodności i przeciwdziałania katastrofie klimatycznej.
Tomasz Szeląg 1

dr Tomasz Szeląg

Cywilista, historyk prawa. Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Zainteresowania naukowe: prawo rzymskie, prawo kanoniczne, historia prawa i doktryn prawnych, prawo sportowe, postępowanie cywilne. Zadeklarowany miłośnik kotów, chociaż w latach młodzieńczych miał również jamnika.

Profesjonalna kadra praktyków

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Instytutu Prawa i Ekonomii, specjalizującymi się w zagadnieniach związanych z dobrostanem zwierząt, a także przez ekspertów-praktyków spoza Instytutu, którzy zawodowo związani się z ochroną zwierząt.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwent studiów uzyska wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą opieki, wychowania oraz żywienia psów towarzyszących i służbowych oraz kotów.
Wiedza, kompetencje oraz umiejętności uzyskane po ukończeniu studiów pozwolą absolwentom na podjęcie pracy zawodowej związanej z dobrostanem psów i kotów.

Planowane terminy zjazdów: co 2 tygodnie od momentu rozpoczęcia studiów z uwzględnieniem świąt państwowych.

Zajęcia będą odbywały się w piątki po południu oraz weekendy.

Sposób prowadzenia zajęć:  stacjonarnie, hybrydowo, w razie obostrzeń sanitarnych zdalnie.

Planowane terminy zjazdów: zostaną podane w terminie późniejszym.

Zakończenie studiów: studia kończą się zdaniem wszystkich egzaminów i zaliczeniem przedmiotów

Dolny/Górny limit przyjęć: 18/40

Dokumenty

 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line),
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze),
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie,
 • Opłata rekrutacyjna.

Terminy

Termin składania dokumentów
od 1 lipca 2022 do 30 września 2022
Planowany termin rozpoczęcia
01.10.2022 r
Czas trwania studiów
2 semestry

Miejsce

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Stacjonarnie, hybrydowo, w razie obostrzeń sanitarnych zdalnie

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr

1800 zł

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

BUTTON

Kontakt

DZIAŁ DYDAKTYKI, REKRUTACJI I PRAKTYK
SEKCJA DS. REKRUTACJI
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
pokój 31a, parter;
mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;
tel. 12 662 74 80

 

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipe@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 11

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Urszula Kosielińska-Grabowska

E-mail: urszula.kosielinska-grabowska@up.krakow.pl