BEZPIECZEŃSTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Studia podyplomowe

Charakterystyka studiów:
Głównym celem studiów jest kompleksowe przedstawienie praktycznych aspektów prowadzenia działalności związanej z obrotem nieruchomościami. Mają one służyć poznaniu szczególnych uwarunkowań rynku nieruchomości oraz instrumentów ograniczających z punktu widzenia prawnego ryzyko inwestycyjne. Studia mają być również okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń zawodowych pomiędzy osobami związanymi z rynkiem nieruchomości na różnych polach. Dzięki tym  cechom mają one pozwolić słuchaczom na poszerzenie ich horyzontów zawodowych oraz stanowić inspirację dla nowych przedsięwzięć.

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Łukasz Sanakiewicz
E-mail: lukasz.sanakiewicz@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Więcej informacji