Gospodarka przestrzenna, Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

Program studiów - kierunek Logistyka

Kompletna dokumentacja programu studiów  obejmuje kartę programu studiów, kartę programu specjalności, plan studiów, plan specjalności oraz komplet kart kursów i kart kursów specjalnościowych.

Gospodarka przestrzenna

Studia II stopnia studia stacjonarne

Studia II stopnia studia niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA