LOGISTYKA - PLANY I PROGRAMY

Program studiów - kierunek Logistyka

Kompletna dokumentacja programu studiów  obejmuje kartę programu studiów, kartę programu specjalności, plan studiów, plan specjalności oraz komplet kart kursów i kart kursów specjalnościowych.

LOGISTYKA - STUDIA STACJONARNE

LOGISTYKA - STUDIA NIESTACJONARNE

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA