GEODEZJA i GEOINFORMACJA - PLANY I PROGRAMY

Program studiów - kierunek GEODEZJA i GEOINFORMACJA

Kompletna dokumentacja programu studiów  obejmuje kartę programu studiów, kartę programu specjalności, plan studiów, plan specjalności oraz komplet kart kursów i kart kursów specjalnościowych.

GEODEZJA i GEOINFORMACJA - STUDIA STACJONARNE

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA