V KONFERENCJA NOWE TECHNOLOGIE I SZTUCZNA INTELIGENCJA.
ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE GOSPODARKI CYFROWEJ.

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na piątą edycję „Konferencji Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja”, która w tym roku nosi podtytuł: „aspekty prawne i praktyczne gospodarki cyfrowej”. Konferencja jest organizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego, Cywilnego i Gospodarki Cyfrowej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UKSW, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Akademię Prawa Nowych Technologii UP, zaś partnerem wydarzenia jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Tegoroczna konferencja odbędzie się w sposób zdalny w dniach 20 i 21 października 2023 r. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane nowymi technologiami. Rejestracja na konferencję jest możliwa za pośrednictwem formularza zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej 

Komitet Organizacyjny Konferencji"

 

Program konferencji

ORGANIZATORZY

 

 • Katedra Prawa Gospodarczego, Cywilnego i Gospodarki Cyfrowej
 • Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UKSW
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
 • Akademia Prawa Nowych Technologii UP

 

Partnerzy

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr hab. Bogdan Fischer prof. UP (przewodniczący)
 • dr Adam Pązik (sekretarz)
 • avv Luigi Lai
 • dr hab. Marek Świerczyński prof. UKSW
 • dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita
 • dr Dawid Chaba
 • dr Marcin Mazgaj

 

TERMIN I MIEJSCE

 • 20 i 21 października 2023 r. (piątek i sobota)
 • Wydarzenie odbędzie się online – link do platformy zostanie przesłany przed wydarzeniem na wskazany przez uczestnika adres e-mail.

WAŻNE TERMINY

 • 31 sierpnia 2023 r. – termin zgłoszeń prelegentów (konieczność przesłania tematu referatu oraz abstraktu)
 • 10 października 2023 r. – orientacyjny termin publikacji programu Konferencji
 • 19 października 2023 r., godzina 23.45 – termin rejestracji uczestników biernych (słuchaczy konferencji) i termin wpłat opłaty konferencyjnej.
 • 21 i 22 października 2023 r. – termin Konferencji.

OPŁATA I PUBLIKACJA

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w Konferencji (zarówno czynnym, jak i biernym) do wypełnienia formularza on line

FORMULARZ  REJESTRACJI

Warunkiem udziału w Konferencji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej.
Wysokość tej opłaty wynosi 150 zł brutto, a zgromadzone w ten sposób środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji konferencji oraz kosztów związanych z wydaniem publikacji pokonferencyjnej w Czasopiśmie „Prawo i Więź”.
Dane do przelewu są następujące:
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
40 1240 6292 1111 0011 2338 2293
w tytule przelewu uprzejmie proszę podać Imię i Nazwisko uczestnika konferencji oraz nr DK 419
Jednocześnie z radością informujemy, że rezultatem trzeciej edycji konferencji (III Konferencja Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania, która miała miejsce w dniach 22 i 23 października 2021 r.) jest monografia pt. Prawo Sztucznej Inteligencji i Nowych Technologii część 2, pod red. prof. Bogdana Fischera, prof. Marka Świerczyńskiego i dr Adama Pązika, która ukazała się w styczniu 2023 r. w wydawnictwie Wolters Kluwer Polska.”

KONTAKT

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego: apnt@up.krakow.pl

Kontakt do Przewodniczącego: bogdan.fischer@up.krakow.pl

Facebook: www.facebook.com/APNTUP 

ORGANIZATORZY I PARTNERZY