Dane kontaktowe

Jesteśmy organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającym zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17 grudnia 2020 r. nr R/Z.0201-107/20 w sprawie: tworzenia, trybu rejestracji oraz zasad działania studenckich kół naukowych.

 

Studencka Poradnia Prawna UP w Krakowie

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

e-mail: poradnia@up.krakow.pl

 Śledź nas na Facebooku

Koordynatorzy:
dr hab., prof. UP Grzegorz Krawiec,
dr Łucja Kobroń Gąsiorowska,
dr. Ariel Mucha,
dr Maciej Mazgaj 

 

Regulamin Poradni Prawnej UP w Krakowie                        Statut Poradni Prawnej UP w Krakowie