Graficzna prezentacja wyników oceny zajęć dydaktycznych

Graficzna prezentacja wyników przeprowadzonej w roku akademickim 2022/2023 (sem. zimowy) oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych na kierunku administracja (studia stacjonarne)

Graficzna prezentacja wyników przeprowadzonej w roku akademickim 2022/2023 (sem. zimowy) oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych na kierunku administracja (studia niestacjonarne)