PRAWO

Studia 5-letnie jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Studiując Prawo w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji UKEN: 

 • nauczysz się, jak swobodnie poruszać się w gąszczu przepisów prawnych w codziennych sytuacjach, by wiedzieć, kiedy możesz odstąpić od umowy zawartej przez internet, jaką umowę najmu mieszkania podpisać lub jak odwołać się od mandatu za brak opłaty za parkowanie samochodu w centrum Krakowa; 
 • uzyskasz aktualną wiedzę nie tylko o przepisach prawa, sposobie funkcjonowania państwa i jego instytucji, ale także z dziedzin pokrewnych: socjologii, filozofii, politologii i ekonomii;  
 • zostaniesz wprowadzony/a w zawiłości relacji naszego państwa z organizacjami międzynarodowymi, a w szczególności z Unią Europejską;  
 • będziesz rozwiązywać ciekawe kazusy, czyli hipotetyczne sytuacje, w których znajdzie się Twój klient;  
 • dowiesz się, w jaki sposób profesjonalnie otaczać opieką prawną swoich klientów;  
 • nauczysz się przygotowywać pisma procesowe, analizy i opinie, jednocześnie szkoląc swój warsztat pojęciowy i techniczny przydatny w zawodzie prawnika;  
 • zdobędziesz wiedzę niezbędną do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu na aplikacje prawnicze. 

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Dzięki tym studiom będziesz mógł/mogła:  

brać czynny udział w inicjatywach międzynarodowych organizacji, z którymi współpracują nasi pracownicy; 

✅ zaangażować się w wiele inicjatyw naukowych: Akademię Prawa Nowych Technologii, Centrum Badań nad Dzieckiem i Rodziną, Wszechnicę Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja, Jean Monnet Module „Protection of Fundamental Rights in the EU”; 

✅ uczestniczyć w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, również w charakterze prelegenta; 

✅ brać udział w zajęciach i wykładach prowadzonych przez wysokiej klasy naukowców, jak i praktyków – adwokatów i radców prawnych, pracowników instytucji państwowych i organizacji pozarządowych; 

✅ nabyć praktyczne umiejętności prawnicze w ramach programu Studenckiej Poradni Prawnej, w której pod opieką pracownika Instytutu możesz udzielić pierwszej pomocy prawnej; 

✅ działać w Samorządzie Studenckim, Kole Naukowym Follow UP i gazetce studenckiej: Update. Daj się zainspirować. 

Dlaczego akurat na UKEN?

Będziesz mieć możliwość:  

 • poznać wspaniałych ludzi i nawiązać przyjaźnie na całe życie; 
 • studiować w życzliwej atmosferze pośród pełnych pasji wykładowców, specjalistów w swoich dziedzinach; 
 • włączyć się we wspólnotę akademicką, współtworząc różnorodne wydarzenia uczelniane: seminaria naukowe, konferencje, spotkania z ekspertami i wydarzenia kulturalne; 
 • odbywać praktyki w kancelariach prawnych, sądach, prokuraturze i organizacjach pozarządowych; 
 • udzielać pomocy prawnej osobom potrzebującym w ramach Studenckiej Poradni Prawnej; 
 • rozwijać sportowe pasje dzięki dostępowi do obiektów rekreacyjnych UKEN; 
 • studiować w samym sercu Krakowa (cztery przystanki tramwajem od Rynku Głównego). 

Jaka praca po tym kierunku Cię czeka?

Studia prawnicze otwierają drzwi do wszystkich zawodów prawniczych, takich jak:

 • sędzia,
 • prokurator,
 • radca prawny,
 • adwokat,
 • notariusz,
 • komornik,

a także przygotowują do pracy w korporacjach, przedsiębiorstwach, w administracji publicznej oraz w sektorze obywatelskim, a nawet międzynarodowych organizacjach! 

SPRAWDŹ, CO O NASZYCH STUDIACH MÓWIĄ WYKŁADOWCY I NASI STUDENCI

STUDIA U NAS ZOSTAŁY DOCENIONE PRZEZ NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW!

Nasz Instytut otrzymał tytuł Inspiratora Kariery!

Tytuł Inspiratora Kariery to szczególne wyróżnienie, przyznawane za profesjonalizm oraz wysokie standardy działania w dziedzinie kształcenia praktycznego i zawodowego.

REKRUTACJA 2024/2025

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne jednolite magisterskie na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej zobowiązany jest do:

 • wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego  (początek rejestracji od 1 czerwca);
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez Elektroniczny System Rekrutacyjny;
 • wpisania wyników, zamieszczenia skanu wymaganych dokumentów i fotografii w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym;
 • dokonania wpisu na studia (pod warunkiem przyjęcia na studia).

Terminarz rekrutacji - studia stacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2024
Termin rejestracji elektronicznej do
15-07-2024
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
16-07-2024 do godz. 12:00
Limit miejsc
120

Terminarz rekrutacji - studia niestacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2024
Termin rejestracji elektronicznej do
18-09-2024
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
23-09-2024
Limit miejsc
100

Dokumenty

Każdy kandydat na studia zamieszcza w systemie skany niżej wymienionych dokumentów:

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku poprawy lub uzupełnienia matury

Kryteria przyjęć na studia kandydatów z "nową maturą"

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). W kryterium tym uwzględnia się poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Kryteria przyjęć na studia kandydatów ze "starą maturą"

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz historii. Do średniej zostaną wliczone oceny wyższe: z części pisemnej lub ustnej.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z historii decydować będą – w kolejności – oceny z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, geografia lub inny przedmiot objęty egzaminem.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej średniej ocen, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest wynik egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego.

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr (studia niestacjonarne)

3200 zł

Terminy rat (studia niestacjonarne)

I rata – do 31 października 2024 r.,
II rata – do 30 listopada 2024 r.,
III rata – do 15 marca 2025 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2025 r.

BUTTON

Kontakt

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipea@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 97