PRAWO - PLANY I PROGRAMY

Program studiów - kierunek prawo

Kompletna dokumentacja programu studiów  obejmuje kartę programu studiów, kartę programu specjalności, plan studiów, plan specjalności oraz komplet kart kursów i kart kursów specjalnościowych.

PRAWO - STUDIA STACJONARNE

Studia jednolite magisterskie

V rok studiów - w roku akademickim 2020/21 - zakończony

Dokumenty do pobrania:

V rok studiów - w roku akademickim 2021/22 - zakończony

Dokumenty do pobrania:

V rok studiów - w roku akademickim 2022/23

Dokumenty do pobrania:

IV rok studiów - w roku akademickim 2022/23

Dokumenty do pobrania:

III rok studiów - w roku akademickim 2022/23

Dokumenty do pobrania:

PRAWO - STUDIA NIESTACJONARNE

Studia jednolite magistrskie

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Instytutowa rada ds. jakości kształcenia dla kierunku prawo