ADMINISTRACJA - PLANY I PROGRAMY

Program studiów - kierunek administracja

Kompletna dokumentacja programu studiów  obejmuje kartę programu studiów, kartę programu specjalności, plan studiów, plan specjalności oraz komplet kart kursów i kart kursów specjalnościowych.

ADMINISTRACJA - STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

III rok studiów - w roku akademickim 2020/21 - zakończony

  • PLAN I PROGRAM STUDIÓW

III rok studiów - w roku akademickim 2021/22 - zakończony

Dokumenty do pobrania:

III rok studiów - w roku akademickim 2022/23

Dokumenty do pobrania:

ADMINISTRACJA - STUDIA NIESTACJONARNE

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Instytutowa rada ds. jakości kształcenia dla kierunku administracja