STUDENTS IN CLIMATE ACTION
Climate Change Education for a better future (nr 2020-1-PL01-KA201-081957)

Zespół w składzie: dr Paulina Szyja (kierownik), dr hab., prof. UP Dorota Murzyn, dr, Krzysztof Sala z Instytutu Prawa i Ekonomii we współpracy z dr Małgorzatą Kmak i dr Łukaszem Stach z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji bierze udział w realizacji projektu:

STUDENTS IN CLIMATE ACTION: Climate Change Education for a better future (nr 2020-1-PL01-KA201-081957), realizowanego w ramach programu Erasmus+: Cooperation for innovation and exchange of good practices, Strategic Partnerships for school education.

Uniwersytet Pedagogiczny jest partnerem tego przedsięwzięcia wraz z:

  • Stimmuli for Social Change (Grecja)
  • 1o Dimotiko Sxoleio Alexandrias (Grecja)
  • ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável (Portugalia)
  • CSI Center for Social Innovation Ltd (Cypr).


Celem projektu jest:

  • zbadanie - w kontekście międzynarodowym - poziomu świadomości i wiedzy nauczycieli i uczniów na temat zmian klimatu oraz związanych z nimi implikacji ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, a także oszacowanie potrzeb w zakresie nauczania w tym temacie w szkołach;
  • opracowanie innowacyjnego programu nauczania na temat zmian klimatu, który integruje podejścia edukacyjne w zakresie aktywizmu środowiskowego, dyskursu obywatelskiego, uczenia się opartego na projektach i grywalizacji, a jednocześnie dostarcza zasobom edukacyjnym najbardziej aktualnych danych na temat zjawisk zmian klimatu.

Projekt ma służyć nie tylko poszerzaniu wiedzy młodych ludzi na temat przyczyn i skutków, sposobów ograniczenia/przezwyciężenia zmian klimatu. Równie istotne jest kształtowanie aktywnych postaw wśród uczniów szkół podstawowych i średnich, ukierunkowanych na potrzebę troski o środowisko naturalne w kontekście naszych codziennych przyzwyczajeń i działań.

Koordynatorem projektu jest Zespół Szkół w Lubczy.

➡ Czas realizacji projektu: 31.12.2021-29.06.2023