European Journal of Economics and Development

European Journal of Economics and Development jest czasopismem naukowym powołanym w ramach współpracy pomiędzy Instytutem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie a Instytutem Ekonomii i Zarządzania, Odesskiej Narodowej Akademii Łączności im. A. S. Popowa w Odessie.

Jego celem jest publikowanie opracowań naukowych pracowników, doktorantów i studentów obu współpracujących uczelni, jak również materiałów zgłoszonych przez instytucje krajowe i zagraniczne oraz osoby trzecie.

Przykładowe ramy tematyczne publikacji naukowych w tym czasopiśmie to:

  • Nowe koncepcje w teorii i praktyce ekonomii,
  • Rozwiązania prawne w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego,
  • Innowacyjność w Zarządzaniu i Administracji,
  • Ekonomia i Zarządzanie w systemach edukacyjnych i usługach telekomunikacyjnych,
  • Współczesne problemy ekonomii i zarządzania.
Strona czasopisma