KRYMINALISTYKA I PSYCHOLOGIA KRYMINALISTYCZNA

Studia podyplomowe - edycja 2024/2025

Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza na profesjonalne studia podyplomowe Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna.

Celem studiów podyplomowych z Kryminalistyki i Psychologii Kryminalistycznej jest przekazanie wiedzy dotyczącej kryminalistyki, prawa karnego procesu karnego, psychologii kryminalistycznej, szeroko pojętej identyfikacji sprawców przestępstw, pozostawionych po nich śladów, metodyki i taktyki przeprowadzania czynności procesowo-kryminalistycznych na miejscu zdarzenia i poza miejscem. Ponadto przekazania wiedzy na temat możliwości zastosowanych metod, sposobów i środków wypracowanych przez kryminalistykę, a mogących mieć zastosowanie w pracy wielu instytucji i służb, takich jak: Prokuratura, Sądy, Adwokatura, Kancelarie Radców Prawnych, Policja, Żandarmeria Wojskowa, CBA, ABW, Służba Więzienna, Straż Graniczna, Straż Miejska, pracujący w firmach ubezpieczeniowych, jako dziennikarze śledczy, ochrona osób i mienia, praca detektywa itp.

Sposób prowadzenia zajęć:

Stacjonarnie, hybrydowo, w razie obostrzeń sanitarnych zdalnie. Zajęcia będą kończyć się egzaminami lub zaliczeniami po zakończeniu poszczególnych przedmiotów.

Planowane terminy zjazdów:

co 2 tygodnie od momentu rozpoczęcia studiów z uwzględnieniem świąt państwowych.

Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele od 8:00-16:15 przez cały rok akademicki 2024/2025.

Harmonogram zjazdów:

w trakcie opracowania

Praktyki – wymiar/ miejsce realizacji:

Brak

 • Dolny limit przyjęć:  18/60

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Studia są adresowane do absolwentów wyższych uczelni, pracujących lub pragnących podjąć pracę w różnych komórkach wyżej przykładowo wymienionych instytucji, służb. Wiedza zdobyta będzie owocna dla jednych w szeroko pojętym bezpieczeństwie, a więc zapobieganiu przestępstw, dla innych absolwentów nabyte kompetencje pomogą wykryć sprawcę zdarzenia, zidentyfikować go, przeprowadzić dowodzenie, aby następnie można było wydać wyrok skazujący lub uniewinniający.

Absolwenci znacząco poszerzą wiedzę z zakresu psychologii kryminalistycznej, profilowania kryminologicznego, modus operandi sprawców przestępstw, wersji kryminalistycznej itp.

Dlaczego warto?

 • STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

Wykładowcy to praktycy, którzy wszelkie omawiane zagadnienia będą popierać licznymi przykładami z praktyki. Staramy się ograniczać teorię do minimum.

 • SZANUJEMY TWÓJ CZAS:

Zajęcia będą odbywać się zdalnie w czasie synchronicznym na MS Teams. Będą one w większości nagrywane, dzięki czemu możliwa będzie też praca niesynchroniczna, co dla naszych słuchaczy oznacza dużą oszczędność czasu i elastyczność. Zadania wykonasz w dogodnym dla siebie czasie, więc nie martw się, że nie starczy Ci czasu na życie prywatne lub zawodowe. Dodatkowo będziesz miał możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami, którzy będą starali się rozwiązać każdy Twój problem.

 • DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB:

Staramy się być elastyczni i dostosowywać tematykę do potrzeb słuchaczy, w zależności od tego, które treści są dla nich bardziej lub mniej interesujące. Twoje zadowolenie i satysfakcja są dla nas priorytetem!

Plan studiów - I semestr

 • Kryminalistyka w grupie nauk penalnych. Identyfikacja śladów, osób rzeczy, zwłok
 • Prawna problematyka dowodów
 • Wybrane zagadnienia prawa karnego
 • Wersja kryminalistyczna. Modus operandi i alibi
 • Czynności procesowo-kryminalistyczne
 • Czynności operacyjno-rozpoznawcze a proces karny
 • Oględziny miejsca zdarzenia

Plan studiów - II semestr

 • Niekonwencjonalne metody śledcze
 • Wykrywacz kłamstw a wariograf / Profilowanie nieznanych sprawców /
  Przesłuchanie świadka, podejrzanego, oskarżonego, biegłego, dziecka, osób w
  podeszłym wieku / Przesłuchanie świadka incognito
 • Świadek koronny / Okazanie / Przeszukanie
 • Eksperyment procesowo- kryminalistyczny / Konfrontacja / Wizja lokalna / Psychologia kryminalistyczna / Pułapki kryminalistyczne / Ekspertyzy kryminalistyczne: antropologiczna, daktyloskopijna, osmologiczna, mechanoskopijna broni palnej, pismoznawcza, wariograficzna, medyczno-sądowa, psychologiczna, fonoskopijna
 • Środki przymusu w taktyce kryminalistycznej

Profesjonalna kadra prawników i praktyków

Mocną stroną studiów podyplomowych z Kryminalistyki i Psychologii Kryminalistycznej jest fakt prowadzenia wykładów przez profesjonalnych prawników oraz praktyków, którzy na co dzień rozwiązują wiele szeroko pojętych „zagadek kryminalnych”, prowadzą wykłady z kryminalistyki, psychologii kryminalistycznej, prawa karnego, prowadzą badania naukowe dotyczące jakości czynności kryminalistycznych czy wpływu np. oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców przestępstw, strzegą bezpieczeństwa, identyfikują sprawców przestępstw, pracują w laboratoriach kryminalistycznych Policji, nadzorują pracę grupy oględzinowej.

KADRA PRAKTYKÓW

juszka_karol

dr Karol Juszka

Kierownik studiów podyplomowych
Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego

dr hab. prof. ucz. BRONISŁAW MŁODZIEJOWSKI

dr hab. prof. ucz. ADAM TARACHA

dr KAROL JUSZKA

dr DARIUSZ SZYDŁOWSKI

mgr MAREK ABRAMOWICZ

mgr KAROLINA DZIEDZIC

mgr GRZEGORZ GRYMEK

mgr NORBERT ANDRASZAK

mgr ROBERT SOTWIN

dr hab. KAZIMIERA JUSZKA, prof. UP

mgr BEATA SZYMAŃSKA

I EDYCJA 2021/2022:

Uroczyste wręczenie dyplomów na zakończenie Studiów Podyplomowych z Kryminalistyki i Psychologii Kryminalistycznej odbyło się 3 lipca 2022 roku w auli A1 Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

OPINIE NASZYCH SŁUCHACZY!

REKRUTACJA 2024/2025

Studia są adresowane do absolwentów wyższych uczelni, pracujących lub pragnących podjąć pracę w różnych komórkach wyżej przykładowo wymienionych instytucji, służb.

Wiedza zdobyta będzie owocna dla jednych w szeroko pojętym bezpieczeństwie, a więc zapobieganiu przestępstw, dla innych absolwentów nabyte kompetencje pomogą wykryć sprawcę zdarzenia, zidentyfikować go, przeprowadzić dowodzenie, aby następnie można było wydać wyrok skazujący lub uniewinniający.

Absolwenci znacząco poszerzą wiedzę z zakresu psychologii kryminalistycznej, profilowania kryminologicznego, modus operandi sprawców przestępstw, wersji kryminalistycznej itp.

Rekrutacja - więcej informacji

Dokumenty

 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line),
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze),
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie,
 • Opłata rekrutacyjna.

Terminy

Termin składania dokumentów
od 01.07.2024 do 30.09.2024
Planowany termin rozpoczęcia
01.10.2024
Czas trwania studiów
2 semestry

Miejsce

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Zdalnie (Ms Teams)

Opłata rekrutacyjna

85 zł

nr konta: 34 1240 2294 1111 0010 9051 7096

 

 

Czesne - opłata za semestr

1800 zł

Terminy rat

I rata – do 31 października 2024 r.,
II rata – do 30 listopada 2024 r.,
III rata – do 15 marca 2025 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2025 r.

BUTTON

Kontakt

DZIAŁ DYDAKTYKI, REKRUTACJI I PRAKTYK
SEKCJA DS. REKRUTACJI
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
pokój 31a, parter;
mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;
tel. 12 662 74 80

 

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipe@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 11

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Karol Juszka
E-mail: karol.juszka@up.krakow.pl