Konferencja międzynarodowa "Ekonomia społeczna 2023. Usługi społeczne wobec wyzwań społeczno-gospodarczych"

Cel konferencji:  

Celem konferencji jest debata naukowa na temat prowadzonych badań oraz wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów w obszarze ekonomii społecznej ze szczególną koncentracją na rozwoju usług społecznych.

Problematyka konferencji będzie się koncentrować wokół zagadnień dotyczących uregulowań prawnych, a także inicjatyw stymulujących podmioty ekonomii społecznej oraz władze regionalne i narodowe do poszukiwania efektywnych rozwiązań coraz bardziej złożonych i dynamicznych problemów społecznych i gospodarczych.

 

Goście specjalni: 

Agnieszka Ścigaj, Minister - Członek Rady Ministrów, odpowiedzialna za integrację społeczną

“Miejsce i rola PES w świadczeniu usług społecznych w kontekście polityki społecznej kraju”

Prof. dr hab. Marek Ćwiklicki, Kierownik Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

“Bariery i wyzwania w pomiarze wpływu społecznego”

 

W programie także:

Panel ekspercki pt. „Główne wyzwania społeczne oraz planowanie polityki rozwoju usług społecznych”,  

Prowadzenie panelu: dr hab.. Hubert Kaszynski, prof. UJ, Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie  

Paneliści: 

Agnieszka Ścigaj, Minister - Członek Rady Ministrów, odpowiedzialna za integrację społeczną  

Dr hab. Jolanta Perek – Białas, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Dr hab. Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski    

Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 

Arkadiusz Tomasiak, Fundacja im. Brata Alberta  

 

Ważne terminy:

31 października 2023 – zakończenie rejestracji i przesyłania abstraktów 
2 listopada 2023 – informacja o akceptacji abstraktu   

6 listopada 2023 – publikacja programu konferencji   

16 listopada 2023 – termin konferencji  

Strona konferencji: https://ipea.uken.krakow.pl/ekonomia-spoleczna-2023/

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/3AR2TSDck