Rada Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji - rok akademicki 2023/2024
aktualizacja 27.10.2023

 1. dr hab. Igor Britchenko - Profesor
 2. prof. dr hab. Jerzy Kasprzak - Profesor
 3. prof. dr hab. Marian Kozaczka - Profesor
 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera – Profesor
 5. dr hab. Magdalena Bsoul-Kopowska, prof. UKEN, Profesor Uczelni
 6. dr hab. Bogdan Fischer,  prof. UKEN, Profesor Uczelni
 7. dr hab. Grzegorz Foryś, prof. UKEN, Profesor Uczelni
 8. dr hab. Filip Grzegorczyk, prof. UKEN, Profesor Uczelni
 9. dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UKEN - Profesor  Uczelni
 10. dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, prof. UKEN -Profesor Uczelni
 11. dr hab. Inga Kawka, prof. UKEN - Profesor Uczelni
 12. dr hab. Stanisław Kilian, prof. UKEN -Profesor Uczelni
 13. dr hab. Czesław Kłak, prof. UKEN -Profesor Uczelni
 14. dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UKEN - Profesor Uczelni
 15. dr hab. Sławomir Kurek, prof. UKEN - Profesor Uczelni
 16. dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys, prof. UKEN - Profesor Uczelni
 17. dr hab. Andrzej Michalak, prof. UKEN - Profesor Uczelni
 18. dr hab. Dorota Murzyn, prof. UKEN - Profesor Uczelni
 19. dr hab. Janina Pach, prof. UKEN - Profesor Uczelni
 20. dr hab. Danuta Piróg, prof. UKEN - Profesor Uczelni
 21. dr hab. Piotr Tusiński, prof. UKEN - Profesor Uczelni
 22. dr Łukasz Czarnecki, prof. UKEN - Profesor Uczelni
 23. dr Łukasz Kozera, prof. UKEN - Profesor Uczelni
 24. dr Renata Śliwa, prof. UKEN - Profesor Uczelni
 25. dr Robert Faracik - Adiunkt
 26. dr Urszula Kosielińska-Grabowska – Adiunkt
 27. dr Katarzyna Kowalska - Adiunkt
 28. dr Ryszard Kozioł - Adiunkt
 29. dr Wojciech Maciejewski – Adiunkt
 30. dr Marcin Mazgaj - Adiunkt
 31. dr Bogumił Naleziński - Adiunkt
 32. dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita – Adiunkt
 33. dr Ewa Radomska - Adiunkt
 34. dr Monika Skowrońska – Adiunkt
 35. dr Tomasz Szeląg - Adiunkt
 36. dr Agata Tasak - Adiunkt
 37. Emil Bojda - Student, prawo, rok III
 38. Wioletta Kilian (Lasek) - Studentka, prawo, rok III
 39. Maciej Lisowski - Student, prawo, rok V
 40. Julia Miczek - Studentka, ekonomia społeczna, rok III