Baner_aktualności

dr Justyna Węglińska laureatką konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk prawnych

00Bez kategorii

 

 

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się uroczysta gala IV Edycji „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”.

Laureatką konkursu na najlepszą pracę doktorską została dr Justyna Węglińska za pracę: „Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności lekarzy za błędy medyczne”

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

UP_A4_warsztaty_1 (1)

Warsztaty „Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej”

00Bez kategorii
Zapraszany do udziału w warsztatach pt. „Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej”, zaplanowanych na 13 stycznia 2023 r. w ramach realizacji projektu Jean Monnet Module. Celem warsztatów jest prezentacja unijnych i krajowych regulacji dotyczących ochrony praw osoby fizycznej dokonującej czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  Do tegorocznej edycji warsztatów zostali zaproszeni eksperci zajmujący się problematyką ochrony praw konsumenta, w tym prawnicy z Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
W warsztatach mogą wziąć udział studenci i praktycy zajmujący się i/lub zainteresowani problematyką ochrony konsumentów w Unii Europejskiej. Zgłoszenie udziału w warsztatach należy przesłać do dnia 9 stycznia 2023 r. poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Warsztaty odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem MS Teams.
SDG Labs_2022.12.05

Monografia pt. „Green skills in the field of Social Economy”

00Bez kategorii

W ramach projektu „Socially Driven Green Labs” (2021-1-PL01-KA220-HED-000032077) ukazała się monografia pt. „Green skills in the field of Social Economy” autorstwa dr Katarzyny Kowalskiej, dr Elżbiety Szczygieł, dr Pauliny Szyji oraz dr Renaty Śliwy.

Monografia przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z zieloną transformacją oraz wyniki badań przeprowadzonych w czterech krajach partnerskich projektu: Belgii, Czechach, Grecji oraz w Polsce. Publikacja stanowi efekt działań realizowanych w pierwszej fazie projektu i jest podstawą do opracowania programu nauczania dedykowanego studentom i nauczycielom kierunków związanych z ekonomią społeczną. Stanowi także źródło informacji o zielonych umiejętnościach niezbędnych do pracy w podmiotach ekonomii społecznej w związku z procesem zielonej transformacji. Przedstawione w niej zostało zaangażowanie podmiotów ekonomii społecznej w różnego rodzaju przedsięwzięcia proekologiczne i poprawę jakości życia lokalnej społeczności.

Głównym punktem odniesienia publikacji są tzw. zielone umiejętności w podmiotach ekonomii społecznej (SEE). W pracy przestawione są one jako główny element zielonej transformacji gospodarki. Zielone umiejętności wymagają odpowiedniego procesu edukacji. Analiza zielonych umiejętności w podmiotach ekonomii społecznej, wśród nauczycieli i studentów, została przedstawiona w ramach prezentacji wyników badań (badań ankietowych i wywiadów pogłębionych). Wyniki te stały się podstawą do opracowania modelu teoretycznego programu SDG labs, ukierunkowanego na skuteczny proces edukacji na rzecz zdobywania zielonych umiejętności przez badane grupy podmiotów.

Monografia opublikowana została w otwartym dostępie:
Katarzyna Kowalska, Elżbieta Szczygieł, Paulina Szyja, Renata Śliwa, Green skills in the field of Social Economy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2022, ISBN 978-83-8084-892-4, DOI: 10.24917/9788380848924

Publikacja do pobrania pod linkiem

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Baner_aktualności

prof. dr hab. Jerzy Kasprzak laureatem Konkursu im Prof. Tadeusza Hanauska

00Bez kategorii
Jest nam niezmiernie miło i jesteśmy szalenie dumni, że pracownik Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji – pan prof. dr hab. Jerzy Kasprzak, otrzymał nagrodę główną XXIII edycji Konkursu im Prof. Tadeusza Hanauska, za opracowanie i przekład pracy Hansa Grossa – Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki. To pierwszy na świecie podręcznik kryminalistyki (pierwsze wydanie 1893r., tłumaczenie dotyczy wydania IV). Praca ta nigdy wcześniej nie była przetłumaczona na język polski.
W dniu 23 listopada 2022r. odbyło się w Warszawie (w jednej z sali Pałacu Kultury) uroczyste wręczenie nagród.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.