Social Economy 2022_23

„Social Economy 2022. Social entrepreneurship towards challenges of Circular Economy”.

00Bez kategorii

W dniach 20-21 października 2022 r. w naszym Instytucie miała miejsce kolejna, szósta już edycja międzynarodowej konferencji naukowej: „Social Economy 2022. Social entrepreneurship towards challenges of Circular Economy”

organizowana przez:
Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych, Katedrę Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

we współpracy z:
Faculty of Business Administration PRAGUE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS, Department of Business Administration UNIVERSITY OF MACEDONIA, Wydziałem Ekonomii i Zarządzania POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, Katedrą Ekonomii Ekologicznej UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, Katedrą Ekonomii UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Zakładem Zarządzania Przedsiębiorstwem i Zakładem Ekonomii POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. I. ŁUKASIEWICZA.

W pierwszym dniu konferencji odbyły się m.in. wystąpienia keynote speakera: dra inż. Lukáša Válka z Prague University of Economics and Business, który wygłosił prezentację pt. Co-production in social entrepreneurship. Później rozpoczęła się sesja EMES, największej europejskiej organizacji skupiającej badaczy zajmujących się ekonomią społeczną. Ponadto swoje prezentacje wygłosili prelegenci ze Słowacji, Estonii, Grecji i Polski.

Drugi dzień również obfitował w bardzo ciekawe prezentacje, które rozpoczęło wystąpienie drugiego keynote speakera: Prof. Jasona Papathanasiou z University of Macedonia, który wygłosił prezentację pt. Multiple criteria decision aid to support sustainable policies.

Kolejnym wydarzeniem w tym dniu były praktyczne warsztaty naszego partnera – Urzędu Statystycznego w Krakowie, organizowane w tym roku pod hasłem: Przykłady wskaźników gospodarki obiegu zamkniętego dostępne w bazach danych statyki publicznej i Eurostatu. Po warsztatach odbyła się dyskusja panelowa z udziałem ekspertów z zakresu ekonomii społecznej pod hasłem: Droga do przedsiębiorczości społecznej. Znaczenie zapisów ustawy o ekonomii społecznej dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Współorganizatorem tego wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Strona konferencji: https://ipea.uken.krakow.pl/se-2022/

Zobacz zdjęcia z wydarzenia:

Konferencja logo 4 Właściwa

IV Konferencja Nowe technologie i sztuczna inteligencja

00Bez kategorii
Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Konferencji Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania, organizowanej przez Zespół Badawczy „Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w Nowych Technologiach” Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego, Międzynarodowego – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Akademię Prawa Nowych Technologii UP w dniach 21 i 22 października 2022 r. (konferencja jest w całości zdalna). W konferencji wezmą udział wybitni eksperci w dziedzinie prawa nowych technologii (obok przedstawiamy program konferencji). Udział studentów w konferencji jest nieodpłatny.
Komitet Organizacyjny Konferencji.
work-1515801_640

INFORMACJA

00Bez kategorii

 

Jubileusz 55 – lecia pracy naukowej , dydaktycznej i organizacyjnej Profesora Mariana Grzybowskiego.

List Gratulacyjny reprezentując Instytut Prawa i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego  odczytała dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP