baere

Spotkanie Partnerów projektu “Socially Driven Green labs”

00Bez kategorii

W dniu 26 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie Partnerów projektu pn. „Socially Driven Green labs”. W wydarzeniu zorganizowanym w formule zdalnej wzięli udział przedstawiciele Instytucji Partnerskich z Czech, Grecji, Belgii oraz Polski.
Spotkanie umożliwiło poznanie się wszystkich osób, które przez najbliższe dwa lata współpracować będą w celu rozwijania tzw. zielonych umiejętności wśród studentów kierunków związanych z ekonomią społeczną. Umiejętności te mogą w przyszłości okazać się kluczowe dla podmiotów ekonomii społecznej, które chciałyby włączyć się w zieloną transformację gospodarki.
Głównym tematem spotkania była dyskusja nad opracowaną metodyką badań wśród trzech grup docelowych: podmiotów ekonomii społecznej, nauczycieli akademickich oraz studentów. Celem badań będzie identyfikacja stanu wiedzy oraz umiejętności i kompetencji w zakresie zielonej transformacji i gospodarki obiegu zamkniętego. Już teraz zapraszamy naszych Studentów do włączenia się w badania (szczegóły już wkrótce).
W skład partnerstwa realizującego projekt wchodzą: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (koordynator projektu), Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Czechy), Uniwersytet Macedoński oraz Stowarzyszenie Stimmuli for Social Change (Grecja), The Square Dot team (Belgia) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (Polska).
Jego realizatorami z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego jest zespół pracowników naukowych Instytutu Prawa i Ekonomii w składzie: dr Katarzyna Kowalska, dr Paulina Szyja, dr Renata Śliwa oraz dr Elżbieta Szczygieł jako koordynator zespołu.
Projekt zakłada realizację międzynarodowych badań naukowych w zakresie zielonych umiejętności w obszarze ekonomii społecznej. W ich ramach podjęta zostanie próba zdefiniowania obecnych i przyszłych niedoborów zielonych umiejętności wśród pracowników i członków podmiotów ekonomii społecznej, co ma duże znaczenie dla realizacji transformacji ekologicznej sprzyjającej włączeniu społecznemu. Podmioty ekonomii społecznej zapewniają pracę ponad 13,6 mln osób w Europie i są często pionierami w zakresie lokalnych przedsięwzięć ekologicznych poprzez promowanie zrównoważonych systemów współpracy między przedsiębiorstwami i obywatelami, których ostatecznym celem jest przeciwdziałanie zmianie klimatu. Planowanie badania posłużą do opracowania kompleksowego wsparcia w zakresie podnoszenia zielonych umiejętności wśród nauczycieli akademickich i studentów kierunków związanych z ekonomią społeczną m.in. w postaci symulatorów biznesowych oraz szkoły letniej.

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.