Podziel się tym w mediach społecznościowych

„NEGOCJACJE – PRAWO – DEMOKRACJA”. W 30 rocznicę wyborów czerwcowych

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Negocjacje – Prawo – Demokracja. W 30 rocznicę wyborów czerwcowych

Termin konferencji: 10-11 czerwca 2019 r.,

Termin zgłoszeń: 26 maja 2019 r.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Organizatorzy: Instytut Prawa Administracji i Ekonomii, Wydział Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. 

Patronem honorowym konferencji jest Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Celem konferencji jest analiza wybranych aspektów przemian prawnych i społecznych minionego trzydziestolecia, ale także  sformułowanie propozycji kierunków dalszego rozwoju systemu prawnego i systemu edukacji i nauki. Konferencja to dwa panele, których nazwy odpowiadają wprost nazwom zespołów, w których prowadzone były obrady „przy okrągłym stole”: ds. Reformy prawa i sądów oraz ds. Nauki, oświaty i postępu technicznego.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres wskazany w zaproszeniu na konferencję do dnia 26 maja 2019 roku.

Poniżej można pobrać stosowne dokumenty:

➡️Negocjacje-Prawo-Demokracja (zaproszenie)

➡️Negocjacje-Prawo-Demokracja (karta zgłoszenia)

➡️RODO

 

Kontakt: 

dr Marcin Sala-Szczypiński: marcin.sala-szczypinski@up.krakow.pl

mgr Paweł Ostachowski: pawel.ostachowski@up.krakow.pl

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku<<