CYBERBEZPIECZEŃSTWO. PRAWO I MEDIA
Studia podyplomowe

Charakterystyka studiów:

Studia zaprojektowaliśmy po to, abyś mógł uzyskać kompleksową wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie cyberbezpieczeństwa, w szczególności w kwestii rozpoznawania różnych form i rodzajów cyberprzestępczości, trendów i wyzwań w tym zakresie, jak również stosowania wielu nowoczesnych narzędzi i technologii zwiększających cyberbezpieczeństwo.

Dlaczego z nami?

 • Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie prawa związanego z cyberbezpieczeństwem, a także praktyków zajmujących się cyberbezpieczeństwem w różnych organizacjach;
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności, dzięki którym nie tylko będziesz potrafił rozpoznać różne formy cyberprzestępczości, ale też dostosowywać swoje działania w internecie do obowiązującego prawa;
 • Będziesz potrafił wdrożyć skuteczną strategię ochrony twojej organizacji przed cyberprzestępczością.

Na naszych studiach zapoznasz się z:

 • prawnokarnymi aspektami cyberprzestępczości,
 • prawem mediów,
 • problematyką ochrony danych osobowych i prawem prywatności w cyberprzestrzeni,
 • metodami kryminalistycznymi, dzięki którym możliwe jest wykrywanie i zapobieganie cyberprzestępczości,
 • prawami sprzedawcy i konsumenta w internecie oraz z różnymi aspektami prawnymi związanymi z prowadzeniem e-handlu,
 • zasadami gromadzenia i przetwarzania big data przez organizacje, jak również wykorzystywania ich w marketingu (marketing automation),
 • metodami zabezpieczania się przed cyberatakami,
 • zasadami cyberbezpieczeństwa w sferze bankowości i finansów,
 • problematyką cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej,
 • metodami zabezpieczania danych, informacji i komunikacji w organizacji.

Będziesz potrafił:

 • stosować w praktyce prawo autorskie w sieci,
 • przygotowywać komunikaty marketingowe w myśl litery prawa oraz pozyskiwać dane klientów zgodnie z RODO,
 • stosować narzędzia do analizy i monitoringu mediów społecznościowych,
 • zaprojektować strategię skutecznej cyberochrony w dowolnej organizacji z sektora prywatnego, publicznego czy pozarządowego.

 

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Iwona Lupa-Wójcik 
E-mail: iwona.lupa-wojcik@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Więcej informacji