Podziel się tym w mediach społecznościowych

Informujemy,  że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 7 września 2020 roku Nr R/Z.0201-60/2020 w sprawie przekształcenia Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Instytutu Politologii i utworzenia w strukturze Uczelni Instytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz Instytutu Prawa i Ekonomii,

z  dniem 1 października 2020 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przekształca się Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Instytut Politologii, tworząc dwie nowe jednostki:

Instytut Nauk o Polityce i Administracji (INPA), który prowadzi następujące kierunki studiów:

– Politologia,

– Stosunki międzynarodowe,

– Administracja

Instytut Prawa i Ekonomii (IPE), który prowadzi następujące kierunki studiów:

– Prawo,

– Ekonomia społeczna

oraz kierunki studiów podyplomowych, które zostały utworzone w roku akademickim 2020/2021:

– Marketing i kreatywna reklama

– Ochrona Danych Osobowych w Jednostkach Administracji Publicznej (Inspektor Ochrony Danych)

– Prawo Inwestycyjno-budowlane

 

 Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Nr R/Z.0201-60/2020.